Nav noteikts

Atpakaļ
15.10.2018

Aicinājums piedalīties 5. starptautiskajā jauno lingvistu konferencē „Via scientiarum”

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte un Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte aicina piedalīties 5. starptautiskajā jauno lingvistu konferencē „Via scientiarum”, kas notiks 2019. gada 11.– 12. aprīlī Ventspilī.

 

Konference veicina valodniecības zinātnisko tradīciju nostiprināšanu Kurzemes reģionā, jo tā tiek rīkota ar mērķi sapulcināt valodniecības entuziastus no dažādiem Latvijas reģioniem un ārvalstīm, lai diskutētu par jaunākajām aktualitātēm un pētījumiem valodniecības nozarē. Konferencē aicinām pieteikt referātus par dažādām valodniecības tēmām, iekļaujot tās daudzšķautņainos un starpdisciplināros aspektus – starpkultūru komunikāciju, valodu apguvi, tulkošanu u.c.

 

Pieteikšanās konferencei līdz 2019. gada 15. februārim.
 

Informācija un dalībnieka anketa latviešu valodā
Informācija un dalībnieka anketa angļu valodā
Informācija un dalībnieka anketa krievu valodā
Informācija un dalībnieka anketa vācu valodā