Nav noteikts

Atpakaļ
14.06.2016

Tuvojas pieteikumu iesniegšanas termiņš Baltijas Universitātes Programmas (BUP) diviem konkursiem

Līdz 1. jūlijam ir iespēja pieteikt 2015. gadā aizstāvētas disertācijas dažādās zinātnes nozarēs, kuru ietvaros veiktais pētījums veicina ilgtspējīgu attīstību. Lai pieteiktos konkursam ir jāiesniedz disertācijas elektroniskā versija oriģinālvalodā, 5 lappušu kopsavilkums angļu valodā, 1 lappusē ietverts pamatojums kā pētījums veicina ilgtspēju, CV, zinātniskā vadītāja rekomendācija un citi dokumenti, kas prasīti konkursa nolikumā.


Līdz 4. jūlijam ir iespēja pieteikt savu pētniecības projektu BUP finansējumam līdz 3000 EUR. Pētniecības grants ir paredzēts, lai atbalstītu un veicinātu pētniecību un inovāciju ilgtspējas jomā studentiem un jauniem zinātniekiem no BUP dalībvalstu universitātēm. Pieteikumus var iesniegt par finansējumu jaunu pētniecības projektu (pilnībā vai daļēji) realizēšanai vai kā papildus finansējumu jau notiekošos projektos. Ierosinātajam pētniecības projektam ir jābūt tieši saistītam ar ilgtspējīgas attīstības jomu jebkurā zinātnes nozarē.


Vairāk informācijas pieejams BUP mājas lapā, skatīt ŠEIT.