8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

Progresa ziņojums 2021. gada 1. ceturksnim (01.01. – 31.03.2021.)

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2021. gada 1. ceturksnī galvenās plānotās darbības – jauno pedagogu izglītības studiju programmu aprobācija, pieredzes apmaiņas pasākumi, mērķstipendijas studējošajiem, publicitātes pasākumi.

Šajā periodā ir norisinājies darbs pie jaunveidojamo studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs" un "Logopēdija" aprobācijas procesa – programmu izvērtēšanas, pilnveides, aprobācijas metodikas izstrādes.

Lai tiktu nodrošināta efektīva viedokļu un pieredzes apmaiņa par aprobācijas procesu partneraugstskolās ar ekspertiem no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas norisinās regulāras attālinātas sanāksmes.

Projekta ietvaros mērķstipendijas paredzētas 15 mērķstipendijas studentiem, kas piedalīsies 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" aprobācijā. Stipendijas paredzētas uz vienu gadu (10 mēnešiem), kā arī 2 mērķstipendijas paredzētas pedagoģijas doktora studiju programmas studentiem, kas piedalīsies aprobācijā. Stipendijas paredzētas uz diviem gadiem (22 mēnešiem) un vienai uzņemšanai.

Publicitātes pasākumu sakarā tika aptaujāti jaunveidoto studiju programmu pārstāvji. Par studentu pieredzi jaunveidotajās studiju programmās iespējams lasīt LiepU PSDF facebook lapā, LiepU mājaslapas projektu jaunumu sadaļā, kā arī Liepājas pašvaldības mājaslapā.

Progresa ziņojums sagatavots 2021. gada 26. februārī.