8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana Liepājas Universitātē, Nr. 8.2.1.0/18/I/002” īstenošana 01.03. – 31.05.2020.

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana, nodrošinot konceptuāli jaunas kvalitātes pedagogu izglītības studiju programmu izstrādi.

Šajā periodā ir norisinājies darbs pie jaunveidojamo studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs" un "Logopēdija" licencēšanas dokumentācijas sagatavošanas. Projekta darbības īstenošanu ir koordinējusi LiepU projekta vadības grupa, kurā iekļauti arī katras partneraugstskolas – Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, pārstāvji. Pateicoties starpaugstskolu sadarbībai, ir nodrošināta efektīva viedokļu un pieredzes apmaiņa ar dažādas augstākās izglītības iestādes pārstāvošajiem ekspertiem.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību, darbs projektā no 12. marta tika organizēts attālināti. Izstrādāto jaunveidojamo studiju programmu licencēšanas dokumentācijas saturs pārskata periodā apspriests vairākos attālinātos darba semināros ar Izglītības un zinātnes ministrijas izveidoto Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvo padomi. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā “Akadēmiskās informācijas centrs” tika izskatītas studiju programmu licencēšanas kopas, izvirzīti jautājumi, uz kuriem tika sniegti nepieciešamie precizējumi. Studiju programmu licencēšanas posms tupinājās ar attālinātām ekspertu vizītēm Liepājas Universitātē, izmantojot elektronisko platformu “ZOOM”. Vizīšu laikā eksperti tika iepazīstināti ar Liepājas Universitātes fiziskajiem un intelektuālajiem resursiem kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai.

Publikācija izveidota 2020. gada 12. jūnijā