8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana Liepājas Universitātē, Nr. 8.2.1.0/18/I/002” īstenošana 01.01. – 31.03.2020.

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana, nodrošinot konceptuāli jaunas kvalitātes pedagogu izglītības studiju programmu izstrādi. Šajā periodā ir norisinājies darbs pie jaunveidojamo studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs" un "Logopēdija" licencēšanas dokumentācijas sagatavošanas. Projekta darbības īstenošanu ir koordinējusi LiepU projekta vadības grupa, kurā iekļauti arī katras partneraugstskolas – Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, pārstāvji. Pateicoties starpaugstskolu sadarbībai, ir nodrošināta efektīva viedokļu un pieredzes apmaiņa ar dažādas augstākās izglītības iestādes pārstāvošajiem ekspertiem.

Projekta ietvaros izstrādāto jaunveidojamo studiju programmu licencēšanas dokumentācijas saturs pārskata periodā apspriests vairākos darba semināros Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajā Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvajā padomē.

Publikācija izveidota 2020. gada 28. februārī