Mūžizglītība

Bērnu aprūpes pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma BĒRNU APRŪPES PAMATI (40 stundas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās pilnveides izglītības programmas “Bērnu aprūpes pamati” apguvi, pilnveidojot izglītojamo izpratni par bērna vispārējās attīstības likumsakarībām, drošas, veselīgas un attīstošas vides nodrošināšanas principiem, kā arī par bērnības pedagoģijas un pirmsskolas izglītības aktualitātēm un ētikas pamatprincipiem.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

  1. nodrošināt bērna attīstības vecumposmiem atbilstošu pedagoģijas, psiholoģijas un audzināšanas teorētisko pamatatziņu apguvi un praktiskās realizācijas vienotību;

  2. sniegt integrētas zināšanas par bērna fizisko, psihisko, sociālo un emocionālo attīstību, par saturīgu un lietderīgu laika organizēšanu un vadīšanu, sekmējot spēju strādāt daudzkultūru vidē;

  3. pilnveidot zināšanas un prasmes drošas un veselīgas vides nodrošināšanā bērna aprūpē;

  4. pilnveidot izglītojamo zināšanas par aktualitātēm pirmsskolas izglītībā Latvijā un pasaulē, un prasmes atbalsta sniegšanā pirmsskolas izglītības programmas apguvē bērna ģimenē.

Maksa par programmas apguvi – EUR 110,00.

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte.

Programmas īstenošana ārpus Liepājas – pēc pieprasījuma.

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu vadītājas Ievas Likas, Lielā iela 14, 4. stāvs, 428. kab. Tālr.: 63429249, e-pasts: ieva.lika@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (https://www.liepu.lv/lv/194).

Licences Nr. P-16272.