Uzņemšanas process vasarā 2021./2022.

Uzņemšanas plāns

Studējošo uzņemšana 2021./2022. studiju gadā Liepājas Universitātē pamatstudijās

 

Studējošo uzņemšana 2021./2022. studiju gadā Liepājas Universitātē maģistrantūrā