Nāc studēt!

Uzņemšanas process vasarā 2021./2022.

1.Pirms pieteikšanās

 • Jāiepazīstas ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem

 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas studiju programmas  tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā, un kādi centralizētie eksāmeni jānokārto

 • Ja reflektants beidzis vidusskolu sākot no 2004. gada, viņš piedalās kopējā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

 • Ja nepieciešamie centralizētie eksāmeni nav nokārtoti vai arī reflektants/-e vēlas uzlabot to rezultātu, centralizētos eksāmenus var nokārtot, piesakoties šajā saitē

 • Ja vidējā izglītība iegūta, laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam ieskaitot, un nav kārtots CE matemātikā, tā vērtējumu var aizstāt ar GA matemātikā

 • Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543.

 

2.Pieteikšanās studijām:

2.1. vienotajā uzņemšanas sistēmā, izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv/studijas

 • vienotā pieteikšanās pamatstudijām 2021./2022. studiju gadam tiek plānota no š.g. 6.-12.jūlijam

 • elektroniski pieteikties un pieteikumu apstiprināt varēsi ja:

 • skolu būsi absolvējis 2019., 2020. un 2021.

 • centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais valodu tests;

 • nav priekšrocības uzņemšanas konkursā;

 • ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā;

 • neesi atbrīvots no reģistrācijas maksas (atbrīvoti ir bāreņi un 1. grupas invalīdi);

 • esi Latvijas pilsonis vai nepilsonis.

! Ja viss veiksmīgi izdodas uz augstskolu uzņemšanas punktiem NEBŪS jāiet.

SVARĪGI! Pieteikumu veidot un apstiprināt var tikai reflektants pats, izmantojot drošu autentifikācijas līdzekli.


 

2.2. Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē

 • pieteikties studijām, izmantojot Latvijas Valsts portālu (e-pakalpojumu): https://latvija.lv/studijas un Augstskolas uzņemšanas punktā, ja:

 • vidējā izglītība iegūta pirms 2019. gada vai ir kāds no nosacījumiem, kas neļauj pašam apstiprināt elektronisko pieteikumu

 • pieteikties studijām varēsi no š.g. 6.-12.jūlijam

 • pieteikumu apstiprināt noteiktos datumos jūlijā (no 13.-20.jūlijam)

SVARĪGI! Pieteikumu veidot un apstiprināt var reflektants pats vai arī cita persona (uzrādot notariāli apstiprinātu pilvaru).

Uz vienu no augstskolu uzņemšanas punktiem IR jāiet, līdzi ņemot vidējās izglītības dokumentus, personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) un citus dokumentus, ja to prasa attiecīgās augstskolas uzņemšanas prasības!

E-pakalpojums pieteikuma izveidošanai un apstiprināšanai ir pieejams ar šādiem autentifikācijas līdzekļiem:

 • internetbankām (Swedbank, SEB banka, Citadele banka, PNB banka, Luminor Nordea, Luminor DNB, Meridian Trade banka, PrivatBank, Rietumu banka, BlueOrange banka);

 • drošu elektronisko parakstu;

 • eParaksts mobile;

 • personas apliecību (eID).


 

3.Līgumu slēgšana un reģistrēšanās studijām

Ja esi ieguvis studiju vietu LiepU, tad slēdz studiju līgumu un reģistrējies noteiktos datumos jūlijā.

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Līdzi jāņem dokumenti:

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

 • atestāts/diploms;

 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);

 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;

 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa;

 • foto (3x4).

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

 • Akadēmiskā Informācijas centra izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā;

 • foto (3x4).

Ja tev ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt augstāk minētos dokumentus un nosūtīt tos e-pastā: uznemsana@liepu.lv.

Nenoslēdzot studiju līgumu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

Maksa par pieteikuma reģistrāciju**

Maksa par pieteikumu studijām ir 35 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., pilna laika un nepilna laika). Samaksu par pieteikumu iespējams veikt uz vietas, uzņemšanas punkta kasē (lūdzam maksāšanu veikt ar banku norēķinu kartēm vai bezskaidras naudas maksājumu veidā izmantojot internetbanku pakalpojumus.) Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām".

Rekvizīti

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401

PVN reģ.Nr.: LV90000036859

Banka: Valsts kase

Swift kods: TRELLV22

Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

*Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mūsu mājaslapā, jo izsludinātā ārkārtas situācija valstī saistībā ar COVID-19, var likt mainīt pieteikšanās studijām termiņu.

**No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi.

 

Kontaktinformācija:
Uzņemšanas komisija: tālr. 2619 0339, uznemsana@liepu.lv