8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

Progresa ziņojums 2019. gada 4. ceturksnim (01.10. – 31.12.2019.)

ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana Liepājas Universitātē, Nr: 8.2.1.0/18/I/002” īstenošana 2019. gada 4. ceturksnī (01/09/ - 30/11/2019)
 

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. Šajā periodā galvenie veicamie uzdevumi ir saistīti ar licencēšanas dokumentu kopu izstrādi jaunveidojamajām pedagogu izglītības studiju programmām "Pirmsskolas skolotājs" (41), "Sākumizglītības skolotājs" (42) un "Logopēdija". Studiju programmu saturs un licencēšanas dokumentu kopas ir izvērtētas IZM Konsultatīvās padomes sēdēs š.g. 29. oktobrī. un 15. novembrī. Precizējumi studiju programmai “Sākumizglītības skolotājs” vēl tiks izskatīti un apstiprināti IZM Konsultatīvās padomes sēdē nākošā gada janvārī. 

Studiju programmu licencēšanas ziņojumu precizēšanai un saturiskajai pilnveidei, kā arī turpmāko darbību plānošanai iesniegšanai licencēšanai, tiek gatavots attālināts darba seminārs, kas plānots š.g. 17.12. un kurā piedalīsies pārstāvji no LiepU, LU, DU un RTA.

Par procesa norisi un rezultātiem ir sniegta informācija jaunveidoto studiju programmu publicitātes pasākumā Radio SWH SPIN, 28.11.2019. (https://www.radioswhspin.lv/2019/11/eiropas-projekts-studiju-programmu-fragmentacijas-samazinasana-liepajas-universitate/).

Progresa ziņojums sagatavots 2019. gada 29. novembrī.