8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

Progresa ziņojums 2019. gada 1. ceturksnim (01.01. – 31.03.2019.)

ESF projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002”

Atskaites periodā plānotās darbības:

1. Labākās pieredzes apzināšana Baltijas valstīs jaunu pedagoģijas studiju programmu standarta un satura izstrādei.

2. Jaunveidojamo pedagogu izglītības studiju programmu izstrāde.

3. Jaunveidojamo studiju programmu publicitātes pasākumi.

Darbību īstenošana un rezultāti:

Labākās pieredzes apzināšana Baltijas valstīs jaunu pedagoģijas studiju programmu standarta un satura izstrādei īstenots ārvalstu komandējums uz Tallinas Universitāti (Igaunija). Komandējuma darba grupā iesaistīti 12 projekta īstenošanas eksperti no visām partneraugstskolām (Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija). Komandējuma ilgums - 3 dienas - ar mērķi labās prakses pieredzes izzināšanai pirmsskolas, sākumskolas un logopēdijas studiju programmu veidošanas, organizācijas, īstenošanas un izvērtēšanas kontekstā.

Jaunveidojamo pedagogu izglītības studiju programmu izstrādei izveidotās 3 darba grupas (3 darba grupu vadītāji un 45 eksperti) izstrādās pedagogu izglītības studiju programmas (t. sk. studiju programmu studiju kursus un to saturu), kas balstīts uz LiepU pedagogu izglītības attīstības plānā 2018.-2023. gadam definētajiem principiem studiju programmu saturam.

Satura izstrādē ir paredzēts iesaistīt 13 ekspertus-konsultantus no projekta “Skola2030”, pārstāvjus no Aizsardzības ministrijas struktūrām, skolotāju metodiskajām apvienībām, Iespējamās misijas, Liepājas un Kurzemes biznesa inkubatoriem, kā arī nozares organizācijas, piem., Latvijas Logopēdu asociāciju, Pirmsskolas izglītības asociāciju, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju u.c.

Jaunveidojamo studiju programmu publicitātes pasākumi, kas ir izmantoti informēšanai par jaunveidotajām studiju programmām, atbilstoši Pedagogu izglītības komunikācijas un publicitātes plānam, kurā ietverts „Pasākumu plāns LiepU tēla un publicitātes veidošanai”, piem., izstāde „Skola 2018”, skolotāju konferences, Ēnu dienas, Karjeras dienas, izstāde „Ražots Liepājā”, tikšanās ar vidusskolēniem, Atvērto durvju dienas, pasākums „Roku rokā ar studentu”, piedalīšanās pilsētas organizētajos kultūras pasākumos u.c. Informācija par studiju programmu piedāvājumu arī portālos: liepajniekiem.lv, irliepaja.lv, rekurzeme.lv; nacionālajos medijos: Leta, BNS, delfi.lv, apollo.lv, LTV, „Diena”, „NRA”. Iecerēts izmantot arī sadarbības partneru piedāvātos komunikācijas ceļus. Informācijas aktualizēšanā un publicitātes pasākumos ir iesaistīti visi sadarbības partneri.

Progresa ziņojums sagatavots 2019. gada 29. martā.