8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

Progresa ziņojums 2019. gada 3. ceturksnim (01.07. – 30.09.2019.)

ESF projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002”

 

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2019. gada 3. ceturksnī galvenās plānotās darbības bijušas jaunveidojamo pedagogu izglītības studiju programmu satura izstrāde un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Pilnvērtīgai satura izstrādei tika iesaistīti 13 eksperti-konsultanti: pārstāvji no projekta “Skola2030”, Aizsardzības ministrijas struktūrām, skolotāju metodiskajām apvienībām, Iespējamās misijas, Liepājas un Kurzemes biznesa inkubatoriem, kā arī nozares organizācijas, piem., Latvijas Logopēdu asociāciju, Pirmsskolas izglītības asociāciju, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju u.c. Ekspertu-konsultantu uzdevums - izvērtēt projektā jaunveidojamo studiju programmu raksturojumus, studiju kursus un sniegt ieteikumus programmu pilnveidošanai.

Liepājas Universitātē jūlijā noslēdzās uzņemšana pamatstudiju programmās. Uzņemšanas laikā Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes un uzņemšanas komisijas darbinieki sniedza informāciju reflektantiem gan klātienē, gan telefoniski par programmu slēgšanas un studentu pārejas procesu jaunveidotajās studiju programmās: 1. līmeņa “Pirmsskolas skolotājs”, bakalaura līmeņa studiju programmas “Logopēdija” un “Sākumizglītības skolotājs”.

Projekta ietvaros turpinās jaunveidojamo studiju programmu licencēšanas ziņojumu sagatavošana un sadarbība ar projekta partneriem – Latvijas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Daugavpils Universitāti.


Progresa ziņojums sagatavots 2019. gada 30. septembrī.