Uzņemšana

Reģistrācijas maksa par pieteikumu studijām

Maksa par pieteikuma reģistrāciju pamatstudijās

Maksa par pieteikumu pamatstudijām ir 35 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., pilna laika un nepilna laika). Samaksu par pieteikumu iespējams veikt uz vietas (tikai saskaņā ar uzņemšanas darba grafikā plānotajiem laikiem), uzņemšanas punkta kasē, maksājot skaidrā naudā vai iepriekš - ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku). Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām".

Maksa par dokumentu reģistrāciju augstākā līmeņa studijās

Maksa par pieteikumu studijām uz vienu studiju programmu ir 30 euro, par katru nākamo studiju programmu ir 10 euro. Samaksu par pieteikumu iespējams veikt arī uz vietas (tikai saskaņā ar uzņemšanas darba grafikā plānotajiem laikiem), uzņemšanas punkta kasē, maksājot skaidrā naudā vai iepriekš - ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku).

Zināšanai! No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.


 

LiepU rekvizīti pieteikuma apmaksai:

Liepājas Universitāte

Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401

PVN reģ.Nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta Nr.LV45TREL9150190000000