Uzņemšana

Informācija par vienoto pieteikšanos

Vienotajā uzņemšanā piedalās 12 augstākās izglītības iestādes: Banku augstskola, Daugavpils Universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA", Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola.

Elektroniskā pieteikšanās no 25. jūnija līdz 9. jūlijam plkst. 16.00 Latvijas valsts portālā www.latvija.lv:

 • iespēja pieteikumu aizpildīt mājās;

 • uzrādīt dokumentus jebkurā, dzīvesvietai tuvākajā augstskolu uzņemšanas punktā;

 • par vienu maksu (35,- EUR) izvēlēties līdz pat 10 studiju programmām un 20 prioritātēm (kā atsevišķa prioritāte jānorāda budžeta, maksas, pilna, nepilna laika studiju vieta);

 • savām izredzēm tikt vienā vai otrā programmā var sekot līdzi e-pakalpojumā;

 • līdz pēdējās uzņemšanas dienas plkst. 16:00 viegli mainīt prioritātes;

 • konkursa rezultātu saņemt SMS vai e-pastā.

 

Kā pieteikties studijām vienotajā sistēmā?

Pieteikties studijām varēsi elektroniski vai klātienē, ierodoties uz vietas vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktiem.

 • Pieteikšanās elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas:

  • Tu pats aizpildīsi savu pieteikumu;

  • Tavu pieteikumu elektroniski varēs aizpildīt cita persona.

Piesakoties elektroniski, vienā no norādītajiem uzņemšanas punktiem obligāti jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, lai operators varētu apstiprināt Tavu pieteikumu.

Ievēro! Elektroniskā pieteikšanās nenozīmē, ka varēsi piedalīties konkursā! 

Tev vai Tavai pilnvarotajai personai noteikti būs jāierodas personiski uzrādīt nepieciešamos dokumentu oriģinālus. Pieteikšanās klātienē, ar nepieciešamajiem dokumentiem ierodoties vienā no augstskolu uzņemšanas punktiem.

Ja nevari ierasties pats:

 • pilnvaro kādu citu personu, kura ieradīsies ar Tavu pilnvaru, savu pasi un Taviem dokumentiem (neaizmirsti pievienot savas pases kopiju, kura nav jāapstiprina);

 • notariāli apstiprināta pilnvara nepieciešama tikai tajā gadījumā, ja Tavai pilnvarotajai personai Tavā vietā būs jāslēdz studiju līgums.

 

Ko nozīmē prioritāšu sistēma?

Vienotajā pieteikumā studijām varēs norādīt līdz 10 studiju programmām un 20 prioritātēm no vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu studiju programmu piedāvājuma.

Katra prioritāte sastāv no: studiju programmas + studiju formas (pilna vai nepilna laika) + studiju finansējuma (budžeta vai maksas).

Programmas ir jāsakārto rindā prioritārā secībā - tātad kā pirmā prioritāte jānorāda tā studiju programma un studiju forma, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā otrā prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle u.t.t.

Atceries! Noteikti jāizvēlas studiju programma par maksu kā atsevišķa, zemāka prioritāte, un, neizturot konkursu uz budžeta vietu 1. kārtā, turpini piedalīties konkursa 2. kārtā, jo pēc līgumu slēgšanas var palikt brīvas arī budžeta vietas.

Ievēro! Sakārtojot pieteikumā prioritātes, tu izdari izvēli, jo konkursa rezultātā iegūsi studiju vietu tikai vienā no prioritātēm.
Izmantojot prioritātes, konkursa rezultātu aprēķināšanā pēc noteikta algoritma, katram tiks atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta, sākot no saraksta 1 .prioritātes uz leju. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas vairs nevarēsi mainīt savu izvēli un reģistrēties citā studiju programmā.

 

Kā samaksāt par pieteikumu?

Par vienoto pieteikumu, neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita, reģistrācijas maksa ir EUR 35. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.

Piesakoties elektroniski, samaksu var veikt:

 • Izmantojot portālā pieejamo maksāšanas iespēju ar internetbanku. Šādā gadījumā vispirms ir jāizveido pieteikums un pēc tam, izvēloties vienu no piedāvātajām internetbankām, ir jāveic apmaksa.

 • Izdrukājot no portāla rēķinu un apmaksājot to jebkurā veidā - bankā, pastā, citā internetbankā u. c. Šādā gadījumā, ierodoties uzņemšanas punktā apstiprināt pieteikumu studijām, ir jāņem līdzi bankas apliecinājums (maksājuma uzdevums/kvīts/internetbankas maksājuma apliecinājums) par veikto maksājumu. Samaksu elektroniskajā pieteikumā var arī neveikt. Tādā gadījumā, atnākot uz uzņemšanas punktu uzrādīt dokumentus, reģistrācijas maksu varēs samaksāt uz vietas.

 • Piesakoties klātienē un uzrādot dokumentus augstskolu uzņemšanas punktā, samaksāt varēs uz vietas kasē vai ar bankas pārskaitījumu.

 

Iestājpārbaudījumi:

Tie notiek saskaņā ar grafiku 10. vai 11. jūlijā.

 

Kā notiek konkurss?

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Konkursa 1. kārtas rezultāti tiek paziņoti 12. jūlijā, konkursa 2. kārtas rezultāti tiek paziņoti 16. jūlijā. Konkursa rezultāti tiek paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Konkursa 1. kārtā studiju vietu iegūsi tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta tavā 1. prioritātē.

Ja konkursa rezultātā netiks apstiprināta tava 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu vēl neiegūsi. Tādā gadījumā studiju vietu vari iegūt konkursa 2. kārtā. Pēc 1. kārtas rezultātiem varēsi iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu Liepājas Universitātē (LiepU):

 • Ja konkursa 1. kārtas rezultātā tu esi ieguvis studiju vietu, tad šī studiju vieta tev ir garantēta ar noteikumu, ja tu no 15. līdz 16. jūlijam ieradīsies noslēgt studiju līgumu.

 • Ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties, bet tu vēlies saglabāt savu iegūto studiju vietu, tev savā portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā līdz 16. jūlija plkst. 16.00 ir jāaktivizē izvēlne „Apstiprināt iegūto vietu”.

Ievēro! Ja neieradīsies augstskolā vai neapstiprināsi iegūto vietu, tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iegūto studiju vietu.

 • Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu, tomēr nevēlies uzsākt studijas izvēlētajā studiju programmā, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni „Atteikties no iegūtās vietas”. Līdz ar to tu atteiksies no iegūtās studiju vietas.

Ja konkursa 1. kārtā neesi ieguvis studiju vietu (ir zināma provizoriskā studiju vieta):

 • Ja konkursa 1. kārtas rezultātā vēl neesi ieguvis studiju vietu, tad savā e-pakalpojumā līdz 16. jūlija plkst. 16.00 ir jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2.kārtai”, līdz ar to tu apstiprināsi dalību konkursa 2. kārtai, lai iegūtu studiju vietu. Konkursa 2. kārtā tu vari iegūt 1. kārtā norādīto provizorisko studiju vietu, vai studiju vietu augstāk prioritāšu sarakstā. Iegūstot studiju vietu LiepU 2. kārtā, jāierodas no 17. līdz 19. jūlijam noslēgt studiju līgumu.

Ievēro! Ja nepieteiksies 2. kārtai, tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.

 • Ja pēc konkursa 1. kārtas tu vairs nevēlies pretendēt uz studijām nevienā no izvēlētajām studiju programmām, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni „Atteikties no dalības 2.kārtā”.

Apstiprināt savu dalību konkursa 2.kārtā var arī:

Klātienē jebkurā no uzņemšanas punktiem

Plašāka informācija attiecīgajā laika periodā būs pieejama tavā Lietotāja kontā portālā www.latvija.lv.