Uzņemšana

Studiju programmas

Studiju programma

Fakultāte*

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa pilna laika studijās, gadā

Studiju maksa nepilna laika studijās, gadā

Pamatstudijas

Pirmsskolas izglītības skolotājs

PSDF

-

-

1190

Logopēdija

PSDF

15

1590

-

Skolotājs:

PSDF

40

 

 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

 

20

1590

1190

Pamatizglītības skolotājs

 

20

1590

1190

Sporta un deju skolotājs

 

-

1590

-

Speciālās izglītības skolotājs

 

-

1590

1190

Mūzikas skolotājs

 

-

1880

1410

Dizains

HMZF

10

1840

-

Jauno mediju māksla

HMZF

10

1840

-

Eiropas valodu un kultūras studijas (3g.)

HMZF

10

1520

-

Eiropas valodu un kultūras studijas (4g.)

HMZF

15

1520

-

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

HMZF

10

1520

-

Biznesa un organizācijas vadība

 

VSZF

12

1520

1140

Kultūras vadība

VSZF

10

1520

1140

Tūrisma un rekreācijas vadība

VSZF

10

1590

1190

Mehatronika

DIF

15

2070

-

Informācijas tehnoloģija

DIF

50

1940

-

Matemātika, fizika un datorzinātne DIF 10 1940 -

Sociālais darbinieks

PSDF

15

1730

1300

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

DIF

10

2170

-

Augstākā līmeņa studijas

Vispārējās vidējās izglītības skolotājs

PSDF

40

1790

-

Karjeras konsultants

PSDF

10

1790

-

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

HMZF

5

3100

-

Rakstniecības studijas

HMZF

10

1710

-

Vadības zinības

VSZF

10

1710

-

Informācijas tehnoloģija (1,5.g.; 2.g.; 3.g.)

DIF

22

2180

-

Mūzikas terapija

PSDF

-

-

1540

Sociālais darbs

PSDF

11

1950

-

Ekotehnoloģijas

DIF

10

2440

-

Studijas dokturantūrā
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība DIF 2 3630 -
Pedagoģija IZI 2 2970 -

 

* Fakultātes: PSDF - Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte; HMZF - Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; VSZF - Vadības un sociālo zinātņu fakultāte; DIF - Dabas un inženierzinātņu fakultāte