Uzņemšana

Uzņemšana 2019 / 2020

Liepājas Universitātē papilduzņemšana pamatstudijās notiek no 22.jūlija līdz 30.augustam

 

 • Informāciju par studiju programmām un uzņemšanas nosacījumiem varat saņemt, rakstot uznemsana@liepu.lv, zvanot 26190339

 • LiepU Uzņemšanas komisijas darba laiks:

  • P., O., T. 14:00 – 17:00; C., P. 09:00 – 13:00
 • Studiju līgumu slēgšana:

  • No 9. – 13.septembrim; no plkst.: 10.00 – 15.00
 • Lai pieteiktos studijām, nepieciešams:

  • Aizpildīt iesniegumu par studijām 227. telpā (Lielā iela 14, 2. stāvs), iesniegumam pievienot dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus un vienu fotokartīti. Piesakoties uz vienu studiju programmu, reģistrācijas maksa 35 euro.

 

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • atestāts/diploms par vidējās izglītības ieguvi, sekmju izraksts;

 • CE sertifikāti, ja ir kārtoti centralizētie eksāmeni;

 • ja vidējā izglītība iegūta ārzemēs, Akadēmiskās informācijas centra izziņa par tās atzīšanu Latvijā;

 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (laulības apliecība, izziņa par vārda, uzvārda maiņu);

 • ja nepieciešams - dokuments, kas ļauj pretendēt uz papildu punktiem konkursā.

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar LiepU Uzņemšanas komisijas sekretāri Janu Jansoni, e-pasts: uznemsana@liepu.lv , Tālr.: 26190339

 


    

Liepājas Universitātē papilduzņemšana maģistrantūrā notiek no 22.jūlija līdz 30.augustam

 

 • Informāciju par studiju programmām un uzņemšanas nosacījumiem varat saņemt, rakstot uznemsana@liepu.lv, zvanot 26190339

 • LiepU Uzņemšanas komisijas darba laiks:

  • P., O., T. 14:00 – 17:00; C., P. 9:00 – 13:00
 • Studiju līgumu slēgšana:

  • No 9. – 13.septembrim; no plkst.: 10.00 – 15.00


Studijām var pieteikties gan elektroniski, gan klātienē:

 • elektroniskā pieteikšanās notiek, izmantojot saiti e.liepu.lv/magistrantura

 • piesakoties, klātienē nepieciešams:

  • Aizpildīt iesniegumu par studijām 227. telpā (Lielā iela 14, 2. stāvs), iesniegumam pievienot dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus un vienu fotokartīti. Piesakoties uz vienu studiju programmu, reģistrācijas maksa 30 euro, par katru nākamo studiju programmu un/ vai virzienu – 10 euro.

Dokumenti, kuri nepieciešami piesakoties studijām:

 • pase;

 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments;

 • augstāko izglītību apliecinošs dokuments;

 • sekmju izraksts (pielikums augstākās izglītības dokumentam);

 • ja vidējā un/vai augstākā izglītība iegūta ārzemēs, Akadēmiskā Informācijas centra izziņa par tās atzīšanu Latvijā;

 • ja nepieciešams, vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (laulības apliecība, izziņa par vārda/uzvārda maiņu).

Persona, iesniedzot dokumentus maģistrantūras studijām, vienlaicīgi iesniedz referātu (vai citu darbu saskaņā ar Uzņemšanas prasībām). Referāta izstrādē jāievēro LiepU metodisko norādījumu „Studiju darbu rakstīšana un noformēšana” 3.pielikums „Studiju darba noformējuma prasības” (pieejams www.liepu.lv).

 • Ja nevar ierasties personīgi, dokumentu oriģinālus uzrāda pilnvarotā persona, uzrādot pasi, pilnvaru un pretendenta pases kopiju.

 • Dokumenti, kas ļauj pretendēt uz papildus punktiem konkursā.

Jautājumu gadījumā sazināties ar LiepU Uzņemšanas komisijas sekretāri Janu Jansoni,

e-pasts: uznemsana@liepu.lv ; Tālr.: 26190339

     


    

Iestājpārbaudījumu grafika lejupielāde

          


     

Studiju programmas

Studiju programma

Fakultāte*

Veids

Valsts finansējums

Studiju maksa pilna laika studijās, gadā

Studiju maksa nepilna laika studijās, gadā

Pamatstudijas

Pirmsskolas izglītības skolotājs

PSDF

 

-

-

1190

Logopēdija

PSDF

 

-

1590

-

Skolotājs:

PSDF

 

-

 

 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

 

 

-

1590

1190

Pamatizglītības skolotājs

 

 

-

1590

1190

Sporta un deju skolotājs

 

 

-

1590

-

Speciālās izglītības skolotājs

 

 

-

1590

1190

Mūzikas skolotājs

 

 

-

1880

1410

Dizains

HMZF

 

-

1840

-

Jauno mediju māksla

HMZF

 

-

1840

-

Eiropas valodu un kultūras studijas

HMZF

 

-

1520

-

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

HMZF

 

x

1520

-

Biznesa un organizācijas vadība

 

VSZF

 

-

1520

1140

Kultūras vadība

VSZF

 

-

1520

1140

Tūrisma un rekreācijas vadība

VSZF

 

-

1590

1190

Mehatronika

DIF

 

x

2070

-

Matemātika, fizika un datorzinātnes

 

 

x

1940

-

Informācijas tehnoloģija

DIF

 

x

1940

-

Sociālais darbinieks

PSDF

 

-

1730

1300

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

DIF

 

x

2170

-

Augstākā līmeņa studijas

Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (matemātikā, fizikā, bioloģijā, informātikā)

PSDF

 

x

1790

-

Vispārējās vidējās izglītības skolotājs

PSDF

 

-

1790

-

Karjeras konsultants

PSDF

 

-

1790

-

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

HMZF

 

-

3100

-

Rakstniecības studijas

HMZF

 

-

1710

-

Vadības zinības

VSZF

 

-

1710

-

Informācijas tehnoloģija (1,5.g.; 2.g.; 3.g.)

DIF

 

x

2180

-

Mūzikas terapija

PSDF

 

-

-

1540

Sociālais darbs

PSDF

 

x

1950

-

Ekotehnoloģijas

DIF

 

x

2440

-

     


DARBA LAIKS PAPILDUZŅEMŠANĀ

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA 227. telpā (2. stāvs)

No 22.jūlija līdz 30.augustam
P., O., T. no plkst.14:00 līdz 17:00
C., P. no plkst. 9:00 līdz 13:00

LĪGUMU SLĒGŠANA 239. telpā (2.stāvs)

No 9. līdz 13.septembrim
no plkst.09:00 līdz plkst.15:00