ES struktūrfondi

8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU