Publiskie iepirkumi

PIL 9. panta iepirkumi (2019)

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai.

Iepirkuma priekšmets

Iespieddarbu pakalpojumu nodrošināšana un piegāde Liepājas Universitātes vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2019/11

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2019.gada 11.septembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2019.gada 25.septembra pl. 13.30

Iepirkuma dokumentācija

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26983

   

Iepirkuma priekšmets

Projekta dokumentācijas izstrāde būvdarbu veikšanai pie žoga nomaiņas, iekšējie un ārējie remontdarbi, ugunsdzēsības automātikas sistēmas uzstādīšana Liepājas Universitātes ēkās”

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2019/10

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2019.gada 27.jūnijā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2019.gada 08.jūlija pl. 9.00

Iepirkuma dokumentācija

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21306

   

Iepirkuma priekšmets

"Apsardzes pakalpojuma sniegšana, signalizācijas un izziņošanas sistēmu apkalpošanas nodrošināšana Liepājas Universitātes ēkās"

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2019/9

Nolikums

 Nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2019.gada 04.jūlijam plkst. 09:00.

   

Iepirkuma priekšmets

Projekta dokumentācijas izstrāde būvdarbu veikšanai pie žoga nomaiņas, iekšējie un ārējie remontdarbi, ugunsdzēsības automātikas sistēmas uzstādīšana Liepājas Universitātes ēkās”

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2019/8

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2019.gada 10.maijā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2019.gada 22.maija pl. 15.00

Iepirkuma dokumentācija

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21306

   

Iepirkuma priekšmets

Liepājas Universitātes darbinieku veselības apdrošināšana

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2019/5

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2019.gada 30.aprīlī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2019.gada 14.maija pl. 14.00

Iepirkuma dokumentācija

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/20886

    

Iepirkuma priekšmets

Degvielas iegāde Liepājas Universitātei 2 (diviem) gadiem

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2019/4

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2019.gada 02.aprīlī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2019.gada 15.aprīļa pl. 08.30

Iepirkuma dokumentācija

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19429

 

Iepirkuma priekšmets

Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Liepājas Universitātes vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2019/3

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2019.gada 28.martā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2019.gada 08.aprīļa pl.14:00

Iepirkuma dokumentācija

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19216

   

Iepirkuma priekšmets

Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” projekta „Latviešu valoda”

 (Nr.VPP-IZM-2018/2/0002)

pētījuma galvenais izpildītājs un izpildītājs

 

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2019/2

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2019.gada 18.februārī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2019.gada 01.marta pl.09:00

Iepirkuma dokumentācija

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17265

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

 

Piegādātāja nosaukums

 

Līgumcena

 

Līguma noslēgšanas datums

 

Līguma darbības beigu datums

 

Līgums

 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 

 

Iepirkuma priekšmets

Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Liepājas Universitātes vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2019/1

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2019.gada 22.janvārī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2019.gada 04.februāra pl.10:00

Iepirkuma dokumentācija

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16125

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

PĀRTRAUKTS
24.01.2019.

Piegādātāja nosaukums

 

Līgumcena

 

Līguma noslēgšanas datums

 

Līguma darbības beigu datums

 

Līgums

 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā