- projekts "Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU"

18.10.2018

Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002

Aktualitāte