Papilduzņemšana 2018

Pamatstudijas

Liepājas Universitāte papilduzņemšanu pamatstudijās turpina līdz 31.augustam

  • Informāciju par studiju programmām un uzņemšanas nosacījumiem variet saņemt, rakstot uznemsana@liepu.lv, zvanot 26190339
  • LiepU Uzņemšanas komisijas darba laiks:

P., O., T. 9:00 – 13:00; C., P. 14:00 – 17:00
 

  • Studiju līgumu slēgšana:

No 7.septembra

 

  • Lai pieteiktos studijām, nepieciešams:

1. solis


Aizpildīt iesniegumu par studijām 317. telpā (Lielā iela 14, 3. stāvs), iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus un vienu fotokartīti. Piesakoties uz vienu studiju programmu, reģistrācijas maksa 30 euro, par katru nākamo studiju programmu un/ vai virzienu – 10 euro.


2. solis


Doties pie reģistratora 317. telpā, ņemot līdzi visus nepieciešamos dokumentus, lai pieteiktos studijām, iesniegt tos un samaksāt par iesnieguma reģistrāciju.
Dokumenti, kuri nepieciešami piesakoties studijām:
- pase vai personas apliecība (eID);
- atestāts/diploms par vidējās izglītības ieguvi, semju izraksts;
- CE sertifikāti, ja ir kārtoti centralizētie eksāmeni;
- ja vidējā izglītība iegūta ārzemēs, Akadēmiskās informācijas centra izziņa par tās atzīšanu Latvijā;
- ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (laulības apliecība, izziņa par vārda,uzvārda maiņu);
- ja nepieciešams - dokuments, kas ļauj pretendēt uz papildus punktiem konkursā.

 


Jautājumu gadījumā sazināties ar LiepU Uzņemšanas komisijas sekretāri Janu Jansoni, e-pasts: uznemsana@liepu.lv , Tālr.: 26190339