Maģistrantūras studijas

Iesniedzamie dokumenti maģistrantūrā

 • Klātienē - aizpildīta iesnieguma veidlapa;

 • uzrādot dokumentu oriģinālus:

 • pase vai eID,

 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments,

 • augstāko izglītību apliecinošs dokuments,

 • sekmju izraksts (pielikums augstākās izglītības dokumentam),

 • ja vidējā un/vai augstākā izglītība iegūta ārzemēs, Akadēmiskā Informācijas centra izziņa par tās atzīšanu Latvijā,

 • ja nepieciešams, vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (laulības apliecība, izziņa par vārda/uzvārda maiņu),

 • 1 fotokartīte (3X4).

 • Elektroniski, aizpildot noteikta parauga iesnieguma veidlapu;

 • pievienojot šādus dokumentus:

 • pasi vai Eid,

 • vidējo izglītību apliecinošu dokumentu,

 • referātu,

 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu,

 • sekmju izrakstu (pielikums augstākās izglītības dokumentam),

 • ja vidējā un/vai augstākā izglītība iegūta ārzemēs, Akadēmiskā Informācijas centra izziņu par tās atzīšanu Latvijā,

 • ja nepieciešams, vārda/ uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu (laulības apliecība, izziņa par vārda/uzvārda maiņu),

 • slēdzot līgumu, personai ir pienākums uzrādīt dokumentu oriģinālus, papildus pievienojot vienu fotogrāfiju 3x4 cm.