Maģistrantūras studijas

Studiju programmas

Studiju programma

Kvalifikācija/ iegūstamais grāds

Studiju ilgums

Studiju forma

EKOTEHNOLOĢIJAS

Profesionālais maģistrs vides zinībās

1 gads un 6 mēneši

Pilna laika studijas

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam

informācijas tehnoloģijas projekta vadītājs

programmēšanas inženieris

1 gads un 6 mēneši (bez kvalifikācijas)

2 gadi

3 gadi

Pilna laika studijas

JAUNIE MEDIJI UN AUDIOVIZUĀLĀ MĀKSLA

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā

2 gadi

Pilna laika studijas

KARJERAS KONSULTANTS

atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam

karjeras konsultants un sociālais pedagogs

karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists

karjeras konsultants un skolotājs mentors

2 gadi

Pilna laika studijas

RAKSTNIECĪBAS STUDIJAS

Humanitāro zinātņu maģistrs rakstniecības studijās

2 gadi

Pilna laika studijas

SOCIĀLAIS DARBS

Profesionālais maģistrs sociālajā darbā 

1 gadi

Pilna laika studijas

VADĪBAS ZINĪBAS

atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam

Profesionālais maģistrs vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā

Profesionālais maģistrs vadības zinībās sabiedrības vadībā

1 gads un 6 mēneši

vai 2 gadi un 6 mēneši

Pilna laika studijas

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam:

Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē

angļu valodas skolotājs

vācu valodas skolotājs

franču valodas skolotājs

vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu)

mājturības un tehnoloģiju skolotājs

psiholoģijas skolotājs

mūzikas skolotājs

pirmsskolas izglītības metodiķis


 


 

Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē

latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs

krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs

angļu un franču valodas skolotājs

angļu un vācu valodas skolotājs

angļu un krievu valodas skolotājs

vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs

mājturības un tehnoloģiju skolotājs un kulturoloģijas skolotājs

matemātikas skolotājs

informātikas skolotājs

fizikas skolotājs

bioloģija skolotājs

speciālās izglītības skolotājs

sporta skolotājs

vēstures un sociālo zinību skolotājs

speciālās izglītības skolotājs bērniem ar dzirdes traucējumiem

1 gads un 8 mēneši

2 gadi

Pilna laika studijas

Pilna laika studijas

MŪZIKAS TERAPIJA

Mākslas terapeits mūzikas terapijā

3 gadi

Nepilna laika studijas