Publiskie iepirkumi

PIL 9. panta iepirkumi (2018)

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai.

Iepirkuma priekšmets

“Viena pasažieru mikroautobusa (8+1) operatīvā noma uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Liepājas Universitātes vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2018/5

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2018.gada 14.decembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2018.gada 28. decembra pl.12:00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Precizēts Nolikums (5.5.punkts)

Papildus sniegtā informācija

20.12.2018.

Atbilde uz Pretendenta jautājumu

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

07.01.2019.

Lēmums

Piegādātāja nosaukums

SIA „Inchape Motors Latvia“

Līgumcena

28694,21 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

08.01.2019

Līguma darbības beigu datums

07.01.2024

Līgums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

21.01.2019.

 

                  

Iepirkuma priekšmets

“LiepU studiju virzienu un programmu struktūras un satura analīze, struktūrvienību un amatu funkciju audits, iekšējā finansēšanas modeļa izvērtējums  un kvalitātes vadības sistēmas analīze”

Finansējums

Finansējums: Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekts “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (projekta Nr.8.2.3.0/18/A/017).

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2018/4

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2018.gada 06.decembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2018.gada 17. decembra pl.9:30

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

18.12.2018

Lēmums

Piegādātāja nosaukums

SIA „Dynamic University“

Līgumcena

15 000,00 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

04.01.2019.

Līguma darbības beigu datums

2019.gada 31.marts

Līgums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

09.01.2019.

          

Iepirkuma priekšmets

„Datoru komponenšu un datortīkla iekārtu
piegāde Liepājas Universitātei 1 (vienam) gadam“

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2018/1

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 2018.gada 23.martā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2018.gada 10. aprīļa pl.10:00

Iepirkuma dokumentācija

 Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

13.04.2018.
Lēmums

Piegādātāja nosaukums

1.daļa „INSER IT“

2.daļa „Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs“

Līgumcena

10953,17 EUR bez PVN

3152,50 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

19.04.2018.

19.04.2018.

Līguma darbības beigu datums

18.04.2019.

18.04.2019.

Līgums

INSER IT līgums

ETA līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

25.04.2018.

25.04.2018.