Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Civilā aizsardzība

Notiek pieteikšanās. Nodarbības plānotas uzsākt 2018. gada pavasarī.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

CIVILĀ AIZSARDZĪBA

(160 stundas, Licences Nr. P-16343)

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts, pašvaldību un sabiedriskās organizācijās.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

  1. Apgūt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības sistēmas organizēšanā.

  2. Spēt izstrādāt civilās aizsardzības plānu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  3. Mērķtiecīgi prast izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas civilās aizsardzības pasākumu plānošanā un koordinēšanā.

  4. Paaugstināt savu kompetences līmeni civilajā aizsardzībā.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Drošības koncepts un droša uzvedība.

  • Civilās aizsardzības sistēmas tiesiskais regulējums.

  • Civilās aizsardzības plānošana.

  • Ugunsdrošība un glābšanas darbi.

  • Prakse.

  • Noslēguma pārbaudījums.

 

Maksa par programmas apguvi – EUR 400,00 (būs iespēja maksāt pa daļām).

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte.

Programmas īstenošana ārpus Liepājas – pēc pieprasījuma.

 

 

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu vadītājas Līgas Apenītes, Lielā iela 14, 4. stāvs, 428. kab. Tālr.: 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (skatīt ŠEIT https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem).