Ārstniecības personāla tālākizglītība

Komunikāciju un konfliktu vadība veselības aprūpes vidē

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa

piedāvā tālākizglītības programmu

KOMUNIKĀCIJU UN KONFLIKTU VADĪBA VESELĪBAS APRŪPES VIDĒ

(12 stundas/TIP)

Reģistrācijas numurs NTI/P-0703, NTI/P-0704

Programmas mērķauditorija: māsas.

Programmas īsa anotācija: pilnveidot semināra dalībnieku komunikācijas un saskarsmes spējas darbā ar pacientiem, kolēģiem, palīdzēt izprast un savlaicīgi pamanīt klientu neapmierinātības cēloņus, papildināt efektīvas konfliktu risināšanas iemaņas saskarsmē ar neapmierinātiem pacientiem, paplašināt saskarsmes zināšanas veselības jomā strādājošajiem, kuri savā darbā saskaras ar dažādu tipa psiholoģiskā raksturu cilvēkiem, paplašināt prasmes izveidojot pozitīvu kontaktu ar jebkuru klientu.

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

  • izvērtēs un pilnveidos savas līdzšinējās zināšanas par konfliktiem,

  • attīstīs izpratni par dažādu veidu konfliktiem, to cēloņiem un attīstību,

  • iegūs izpratni par dažādām konfliktu risināšanas stratēģijām un pilnveidos savas iemaņas un prasmes konfliktu risināšanā,

  • izvērtēs dažādu konfliktu risināšanas stratēģiju ieguvumus un mīnusus,

  • iegūs priekšstatu par mediāciju kā modernu konfliktu risināšanas veidu,

  • apzinās un pilnveidos saziņas prasmju kompetences ar saviem kolēģiem,

  • izpratīs dažādu pacientu tipus un veiksmīgas saskarsmes priekšrocības,

  • izanalizēs savu un citu komunikācijas kompetenču stilus,

  • iegūs izpratni par efektīvas komunikācijas principu noteikšanu kolektīvā.

Programmas vadītāja: Ērika Gintere skolas un ģimenes psiholoģe, Mg.psysc., Mg.sc.educ., LiepU VSZF lektore

Nodarbības notiks 2 dienas.

Maksa par programmas apguvi – EUR 35,00.

Nodarbības plānotas no 2018. gada februāra.

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte.

Programmas īstenošana ārpus Liepājas – pēc pieprasījuma.

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas, Lielā iela 14, 4. stāvs, 428. kab. Tālr.: 63429249, e-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (skatīt ŠEIT https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem).