Ārstniecības personāla tālākizglītība

Logopēdija

Tālākizglītības programma ārstniecības/ ārstniecības atbalsta personām “AGRĪNĀS ATTĪSTĪBAS LOGOPĒDIJA (BĒRNU RUNAS UN VALODAS ATTĪSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA, TRAUCĒJUMU DIAGNOSTIKA UN KOREKCIJA NO 0 LĪDZ 3 GADU VECUMAM)”, 72 TIP.

Programma ir saskaņota 08.04.2016. Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienībā (LĀPPOS).

 

Dalības maksa: Latvijas Logopēdu asociācijas biedriem EUR 160,00; pārējiem kursu dalībniekiem EUR 200,00.

 

Dalībnieku skaits: 17-20 cilv. grupā

 

Programmas mērķauditorija: Logopēdijas speciālisti (skolotāji logopēdi, logopēdi); audiologopēdi

 

Programmas īsa anotācija: programmas realizācija sniedz iespējas apgūt zināšanas par agrīnā vecumposma bērnu attīstības likumsakarībām, prasmi konstatēt traucējumus bērnu funkcionālajā attīstībā un pielietot mikrologopēdijas tehnoloģijas to novēršanai vai mazināšanai, sniedz praktiskus ieteikumus runas un valodas attīstības traucējumu korekcijas plānu izstrādē un realizācijā, kā arī izpratni par primārās, sekundārās un terciārās profilakses nozīmi.

           

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): pilnveidotas teorētiskās un praktiskās kompetences bērnu agrīnās runas un valodas attīstības novērtēšanā, traucējumu diagnostikā, korekcijā un profilaksē.

 

Pēc kursu apguves tiek izsniegta apliecība, kas ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām ir derīga piecus gadus no izsniegšanas dienas.

 

Norises laiks: Precīzi datumi tiks paziņoti pēc grupas nokomplektēšanas.

 

Norises vieta: Liepājas Universitāte

 

Programmas vadītājs: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU lektore, profesionālās bakalaura studiju programmas “Logopēdija” direktore.

 

Pieteikties, aizpildot anketu (skatīt ŠEIT).