Skolotājs

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

SKOLOTĀJS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 

Studiju maksa

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs izglītībā

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 

Programmas saturs

Pirmsskolas izglītības skolotājs: Kopveseluma pieeja pirmsskolā; Sasniegumu motivācija; Bērnu emocionālā audzināšana; Pedagoģiskais process pirmsskolā; Bērnu sagatavošana skolai; Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā; Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā; Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika vai Speciālā izglītība un Sociālā pedagoģija pirmsskolā u. c.

Pamatizglītības skolotājs: Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika; Pamatizglītības (1.–9. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 1 mācību priekšmets:Mūzika vai Sports vaiAngļu vai Vācu vai Franču valoda) vai Pamatizglītības (7.–9. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 2mācību priekšmeti: Latviešu valoda un literatūra vai Matemātika vai Bioloģija vai Informātika vai Vēsture vai sociālās zinības vai Mājturība un tehnoloģijas vai Vizuālā māksla vai Ģeogrāfija vai Fizika) u.c.

Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem: Speciālā pedagoģija un psiholoģija; Speciālā izglītība pirmsskolā; Dzimtās valodas mācīšana speciālajā izglītībā; Matemātikas mācīšana speciālajā izglītībā; Izglītība bērniem ar mācīšanās grūtībām; Garīgās attīstības traucējumu pedagoģiskā diagnosticēšana un korekcija u. c.

Sporta un deju skolotājs: Sporta izglītības aktualitātes Latvijā un pasaulē; Sporta psiholoģija; Sporta fizioloģija; Sporta medicīna; Metodiku kursi individuālajos sporta veidos: vingrošana, peldēšana, vieglatlētika u. c.; Metodiku kursi sporta spēlēs: basketbols, volejbols, handbols, futbols u. c.; Metodiku kursi dejās: sporta deja, klasiskā deja; Mūsdienu deju improvizācija u. c.

Mūzikas skolotājs: Mūzikas formas un stili; Aranžēšana; Mūzikas metodika; Diriģēšana; Instrumenta spēle (sintezators, ģitāra); Solo dziedāšana; Dators mūzikā; Mūzikas psiholoģija; Mūzikas pedagoģija; Latviešu mūzika kultūrvēstures aspektā; Mūzikas terapija izglītībā u. c.

Vēstures un sociālo zinību skolotājs: Latvijas vēsture; Vēstures mācīšanas metodika; Muzeja darba pamati un muzejpedagoģija; Veselības izglītības pamati; Ētika; Ekonomikas teorija; Pilsoniskā izglītība; Kultūras vēsture; Politoloģija; Tiesību pamati u. c.

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Papildu prasības (visiem reflektantiem):

Pamatizglītības skolotājs: GA latviešu vaoldā un GA svešvalodā;

Pirmsskolas izglītības skolotājs: GA latviešu valodā un GA svešvalodā;

Sporta un deju skolotājs: GA sportā un GA svešvalodā;

Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem: GA svešvalodā un GA bioloģijā vai dabaszinībās;

Mūzikas skolotājs: GA kulturoloģijā vai kultūras vēsturē un GA svešvalodā;

Vēstures un sociālo zinību skolotājs: GA vēsturē un GA svešvalodā

 

Iestājpārbaudījums (studiju programmas apakšvirzienā Mūzikas skolotājs)

 

Priekšrocības:

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 

Studiju programmas direktore –  Dr. paed. Linda Pavītola, asociētā profesore

 

Studiju programmas apakšvirzienu vadītāji 

29110674, jana.grava@liepu.lv

63407765; 28239642, arija.kolosova@liepu.lv

26476297,  dina.bethere@liepu.lv

29331724,  helena.vecenane@liepu.lv

29557033, olga.blauzde@liepu.lv

63407765; 28239642,  arija.kolosova@liepu.lv

 

Kontakti

63407747; 26181317; 26167420

linda.pavitola@liepu.lv

 

* P – pilna laika studijas; N – nepilna laika studijas

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00