Māksla

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

MĀKSLA*

 (budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju maksa 1940 eiro

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas –1 gads 6 mēneši

 

Iegūstamais grāds

Profesionālā maģistra grāds mākslā

 

Programmas saturs

Jaunāko sasniegumu apguve mākslas teorijā un praksē: Laikmetīgā māksla; Starpkultūru saskarsmes teorētiskie un praktiskie aspekti; Mākslas filozofija un izglītība. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi: Mākslas un dizaina pētījumu metodoloģija; Kultūras menedžments; Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi: Psiholoģiskā kultūra un sociālā identitāte 21.gs. kontekstā

 

Uzņemšanas prasības

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mākslā vai dizainā, akadēmiskā augstākā izglītība mākslā vai dizainā vai pielīdzināta izglītība mākslā vai dizainā

 

Iestājpārbaudījumi:

 

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

 

Studiju programmas direktors – Aldis Kļaviņš, profesors

 

Kontakti

20369977

solvita.spirge @liepu.lv

 

* Studiju programmā notiek izmaiņas.

 

 


 

Atpakaļ

Kalendārs

Feb
24

18. Baltijas valstu Studentu Dziesmu un deju...

Koncertzāle "Lielais [...]

16:00

Feb
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Mar
01

Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00