Mazā akadēmija

Par Mazo akadēmiju

Populārzinātniskais lekciju cikls “Mazā akadēmija” notiek no 2006. gada. Lekciju ciklam ir īpaša loma LiepU Mūžizglītības nodaļasdarbībā, jo tā ietvaros pilsētas un novadu iedzīvotājiem bez maksas tiek piedāvāts apmeklēt aktuālas un pieprasītas populārizglītojošas lekcijas par dažādām tēmām, sākot no personiskās un beidzot ar profesionālās pilnveides tēmām.


Mazās akadēmijas lekciju tēmas, ņemot vērā pieprasījumu, var tikt piedāvātas apgūt padziļināti neformālo izglītību programmu veidā.


Lekciju cikla “Mazā akadēmija” sezona ir laika periodā no oktobra līdz aprīlim. Lekcijas notiek divas reizes mēnesī. Aktuālās lekcijas piedāvājumu skatīt ŠEIT.