Arodbiedrība

Atpakaļ
Lizda, 04.02.2021

Lizda Vēstnesis 2021 Ziema #17

Šajā numurā lasi

  • Kompetencēs balstītais mācību saturs;
  • Eiropas valstu izglītības nozares darbinieku arodbiedrības ievēlē jaunus līderus un vienojas par darbības plānu izaicinājumu pārvarēšanai;
  • LZA prezidents: jāpalielina bāzes  nansējums zinātnei, jāļauj zinātniekiem pelnīt un jāparūpējas par zinātniskā personāla sociālo aizsardzību;
  • LIZDA iesaistās izglītības attīstības pamatnostādņu 2021–2027 «Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai» sabiedriskajā apspriešanā;
  • LIZDA iestājas par to lai, padomju ieviešana augs tskolu pārvaldē būtu pašu augstskolu ziņā;

 

Izdevuma lejupielāde