Aktualitātes oktobrī

2. oktobrī notika arodgrupu vadītāju sanāksme, kurā tika apspriesti un uzklausīti jautājumi par energoefektivitātes projekta gaitu un studiju pakalpojumu maksām . Tika nolemts iesniegt jautājumus saimniecības projektu vadītājam K. Baltputnam, bet ar jautājumiem par studiju pakalpojumu maksām vērsties pie studiju prorektores M.Zeltiņas un nepieciešamības gadījumā aicināt piedalīties valdes sēdē.


Tika uzsākta mācībspēku reģistrācija starptautiskajai pedagoga identitfikācijas kartes (ITIC) pasūtīšanai.

 

6. oktobrī notika saruna ar saimniecisko projektu vadītāju Kasparu Baltputnu un elektroniski iesniegti jautājumi par energoefektivātes projekta ietvaros  veicamo 1. stāva pārbūvi - saskatītajām problēmām telpu izvietojumā, personāla un apmeklētāju apkalpošanā (garderobe, dežuranta postenis).
Darbinieki un seniori devās kopīgā ekskursijā pa Kurzemi. 

 

11.oktobrī I.Genese-Plaude piedalījās sanāksmē pie studiju prorektores par dekānu un dekanātu darbinieku slodzēm.

 

18.oktobrī I. Genese-Plaude piedalījās kārtējā LIZDA Padomes sēdē. 

Padome: 1)atbalstīja priekšlikumu pieprasīt, lai tiktu izveidota darba grupu vai organizēta sanāksme, kurā visi sociālie un sadarbības partneri diskutētu par reformu, kas paredz izglītības gaitu uzsākšanu 1. klasē no 6 gadu vecuma; tika nolemts neatbalstīt šīs reformas tālāku virzību, kamēr netiks saņemta plašāka informācija un atbildes uz vairākiem neskaidriem jautājumiem;
2)lēma, ja pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikas netiks apstiprināts Ministru kabinetā  līdz 7. novembrim, tad līdz 13.decembrim biedru vidū  tiks apzinātas aktivitātes, ko biedri būtu gatavi darīt, ja grafiks netiks apstiprināts; 3)tika nolemts, ka LIZDA birojs vērsīsies pie Saeimas un rosinās veikt grozījumus Likumā par svētku, atceres un atzīmējamajām dienām, nosakot, ka Skolotāju diena tāpat kā pasaulē arī Latvijā tiks atzīmēta 5. oktobrī; 4) sprieda par  LIZDA aktivitātēm Latvijas valsts simtgadē un nolēma, ka LIZDA Padome iesaistīsies Likteņdārza labiekārtošanas darbos.

 

25.oktobrī I.Genese-Plaude piedalījās Liepu vadības sanāksmē, kurā rosināja diskusiju par garderobes darbības atjaunošanas nepieciešamību un smēķēšanas problēmas atrisināšanu LiepU galvenās ēkas renovācijas laikā. 31.oktobrī notika organizatoriska saruna ar ārstu, profesoru Anatoliju Danilānu par viņa lekciju LiepU, decembrī.

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00