Arodbiedrība

Piedalīsies licencēšanas komisijas darbā

19. janvārī LiepU Arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Inta Genese-Plaude kā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāve novērotāja statusā piedalās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Eiropas integrācija un globālā attīstība" licencēšanas komisijas darbā.