Aktualitātes oktobrī

 

2. oktobrī notika arodgrupu vadītāju sanāksme, kurā tika apspriesti un uzklausīti jautājumi par energoefektivitātes projekta gaitu un studiju pakalpojumu maksām . Tika nolemts iesniegt jautājumus saimniecības projektu vadītājam K. Baltputnam, bet ar jautājumiem par studiju pakalpojumu maksām vērsties pie studiju prorektores M.Zeltiņas un nepieciešamības gadījumā aicināt piedalīties valdes sēdē.


Tika uzsākta mācībspēku reģistrācija starptautiskajai pedagoga identitfikācijas kartes (ITIC) pasūtīšanai.

 

6. oktobrī notika saruna ar saimniecisko projektu vadītāju Kasparu Baltputnu un elektroniski iesniegti jautājumi par energoefektivātes projekta ietvaros  veicamo 1. stāva pārbūvi - saskatītajām problēmām telpu izvietojumā, personāla un apmeklētāju apkalpošanā (garderobe, dežuranta postenis).
Darbinieki un seniori devās kopīgā ekskursijā pa Kurzemi. 

 

11.oktobrī I.Genese-Plaude piedalījās sanāksmē pie studiju prorektores par dekānu un dekanātu darbinieku slodzēm.

 

18.oktobrī I. Genese-Plaude piedalījās kārtējā LIZDA Padomes sēdē. 

Padome: 1)atbalstīja priekšlikumu pieprasīt, lai tiktu izveidota darba grupu vai organizēta sanāksme, kurā visi sociālie un sadarbības partneri diskutētu par reformu, kas paredz izglītības gaitu uzsākšanu 1. klasē no 6 gadu vecuma; tika nolemts neatbalstīt šīs reformas tālāku virzību, kamēr netiks saņemta plašāka informācija un atbildes uz vairākiem neskaidriem jautājumiem;
2)lēma, ja pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikas netiks apstiprināts Ministru kabinetā  līdz 7. novembrim, tad līdz 13.decembrim biedru vidū  tiks apzinātas aktivitātes, ko biedri būtu gatavi darīt, ja grafiks netiks apstiprināts; 3)tika nolemts, ka LIZDA birojs vērsīsies pie Saeimas un rosinās veikt grozījumus Likumā par svētku, atceres un atzīmējamajām dienām, nosakot, ka Skolotāju diena tāpat kā pasaulē arī Latvijā tiks atzīmēta 5. oktobrī; 4) sprieda par  LIZDA aktivitātēm Latvijas valsts simtgadē un nolēma, ka LIZDA Padome iesaistīsies Likteņdārza labiekārtošanas darbos.

 

25.oktobrī I.Genese-Plaude piedalījās Liepu vadības sanāksmē, kurā rosināja diskusiju par garderobes darbības atjaunošanas nepieciešamību un smēķēšanas problēmas atrisināšanu LiepU galvenās ēkas renovācijas laikā. 31.oktobrī notika organizatoriska saruna ar ārstu, profesoru Anatoliju Danilānu par viņa lekciju LiepU, decembrī.

Lasīt vairāk

Aktualitātes septembrī

 

18. septembrī notika LiepU arodbiedrības organizācijas (LiepU AO) jaunā studiju gada pirmā valdes sēde. Tajā tika spriests par aktualitātēm universitātē saistībā ar Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta būvdarbiem, tika nolemts organizēt kopīgu ekskursiju senioriem un darbiniekiem uz Kuldīgas apkaimi 6.oktobrī un izvēlēta ekskursijas organizēšanas darba grupa, kā arī uzņemti 4 jauni biedri.


19.septembrī notika saruna ar studiju prorektori M. Zeltiņu, kā arī ar atsevišķu struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem par darba apstākļiem un darba formām būvdarbu norises laikā.


20. septembrī LiepU arodbiedrības organizācijas priekšsēdētāja Inta Genese-Plaude piedalījās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) valdes sēdē un Padomes sēdē. Padomes sēdē bija tikšanās ar Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem par aktualitātēm kompetencēs balstīta mācību satura izstrādē, LIZDA juriskonsulte B. Fricsone informēja par izmaiņām Darba likumā, tika apspriesta Pasaules Skolotāju dienas ietvaros LIZDA rīkotā konkursa "Liec savam pedagogam pasmaidīt!" norise. Konkursā tika aicināti piedalīties Latvijas skolēni/studenti, daloties ar savu stāstu, bildēm, video, par to, kā izdevies pārsteigt savu pedagogu Pasaules Skolotāju dienā 5. oktobrī.
Lai piedalītos konkursā, skolēniem/studentiem savu stāstu, bildes vai video par to, kā izdevies pārsteigt savu pedagogu Pasaules Skolotāju dienā bija jāpublicē sociālajā tīklā twitter vai facebook ar atsauces tagu #Skolotājiem vai jāsūta uz e-pastu: skolasdiena@lizda.lv. 
Par konkursu un iespējām piedalīties tika informēta LiepU Studentu Padome.
 
21.septembrī LiepU AO vadītāja I. Genese-Plaude piedalījās Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanas būvdarbu darba grupas sēdē, kurā izteica priekšlikumus par darba režīmu un informācijas apriti būvdarbu veikšanas laikā.


29.septembrī notika senioru un darbinieku ekskursijas grupas sanāksme par maršruta precizēšanu un saskaņošanu. Ekskursijas maršrutā iekļauti tūrisma objekti: strausu ferma Snēpelē – ceptuve „Ineses Tortes” Kuldīgas novadā- vīna dārzs  un vīnotava „Vino Kurlandia” Rendā -  interaktīvais vēstures muzejs Kuldīgā.

Lasīt vairāk

Sadarbības partneru piedāvājumi

 

IKVIENS ARODBIEDRĪBAS BIEDRS, UZRĀDOT DERĪGU LIZDA BIEDRA KARTI [1], PIE SADARBĪBAS PARTNERIEM VISĀ LATVIJĀ VAR SAŅEMT IZDEVĪGAS ATLAIDES grāmatām un presei, kursiem, teātra izrādēm, tūrisma pakalpojumiem, kancelejas precēm, biroja un sadzīves tehnikai, apģērbiem, ķīmiskai tīrīšanai, skaistumkopšanai, optikai, medikamentiem, ārstu konsultācijām, ēdināšanas pakalpojumiem, pārtikas produktiem, precēm dārzam un saimniecībai, mēbelēm, traukiem, virtuves un interjera piederumiem, tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļiem, sporta precēm, foto, ziediem, dāvanām, u.c. 

Lasīt vairāk

Piedalīsies licencēšanas komisijas darbā

 
19. janvārī LiepU Arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Inta Genese-Plaude kā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāve novērotāja statusā piedalās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Eiropas integrācija un globālā attīstība" licencēšanas komisijas darbā.
Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x