Centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāšana

Centralizētā eksāmena svešvalodā un gada atzīmes svešvalodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Centralizētā eksāmena aizstāšana


Kārtību, kādā svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāj ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 543 (skatīt šeit).


Tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā ir gan 12. klases skolēniem, gan arī personām, kuras jau ieguvušas dokumentu par vidējo izglītību,  saņemot Valsts izglītības satura centra atzinumu par centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautisko eksāmenu.


Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo centralizēto eksāmenu angļu, franču vai vācu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču vai vācu valodas testa rezultātu, kurš nav zemāks par B1 līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP).

  

Liepājas Universitātē starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LiepU ballēm skalā no 60 – 100: 


Angļu valodaInternational English Language Testing System (IELTS); test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based; Pearson Test of English (PTE) General; European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages, Cambridge English: Preliminary; Cambridge English: First; Cambridge English: Advanced;  Cambridge English: Advanced

EKP līmenis

IELTS

TOEFL

iBT

Cambridge English: Preliminary

Cambridge English: First

PIRMS 01.01.2015.

Cambridge English: First

PĒC 01.01.2015.

Cambridge English: Advanced

PIRMS 01.01.2015.

Cambridge English: Advanced

PĒC 01.01.2015.

Cambridge English:
Proficiency

PIRMS 01.01.2015.

Cambridge English:
Proficiency

PĒC 01.01.2015.

Pearson Test of English (General)

The ECL Language Exam

LiepU punkti

C2

8,5-9

118-120

-

-

-

80-100 Grade A

 

200-210 Grade A

 

60-100 Grade C, B, A

 

200-230

 

Level 5

 

-

100

C1

7-8

95-117

-

80-100 Grade A

180-190

Grade A

 

60-79 Grade C, B

 

180-199 grade C, Grade B

 

45-59 Level C1

 

180-199

 

Level 4

 

Level C1

 

95

B2

5,5-6,5

72-94

PET (Pass with Distinction)

(60-79) Grade C, B

 

160-179 Grade C,B

 

45-59 Level B2

 

160-179 Level 2

 

-

-

Level 3

 

Level B2

 

80

B1

4-5

42-71

PET (Pass, Pass with Merit)

45-59

 

140-159

Level B1

 

-

-

-

-

Level 2

 

Level B1

 

60Vācu valoda – Goethe-Zertifikat, Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), Das Deutsche Sprachdiplom (DSD)  der Kultusministerkonferenz I, Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz II, European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL)

EKP līmenis

Goethe-Zertifikat

TestDaF

DSD I

DSD II

ECL German

LiepU punkti

C2

C2

-

-

-

-

100

C1

C1

Niveaustufe 4 (C1.1.)/ Niveaustufe 5 (C1.1.-C1.2.)

 

-

C1

C1

95

B2

B2

Niveaustufe 3, Niveaustufe 4 (B2.2.)

 

-

B2

B2

80

B1

B1

 

B1

-

B1

60

A1

A2

 

-

-

A2

30

Franču valoda – Diplôme d'études en langue française (DELF), Diplôme approfondi de langue française (DALF); Test de connaissance du français (TCF)

EKP līmenis

DELF

DALF

TCF

LiepU punkti

C2

-

C2

600-699 punkti

100

C1

-

C1

500-599 punkti

95

B2

B2

-

400-499 punkti

80

B1

B1

-

300-399 punkti

60


Starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā ir derīgs, ja tas aizstāj centralizēto eksāmenu svešvalodā MK 29.09.2015 noteikumu Nr. 543 noteiktajā kārtībā. 

Atpakaļ