Par Mūžizglītības nodaļu

Mūsu lektori

 

Ilma Neimane

LiepU docente, Dr.paed., Mūžizglītības nodaļas vadītāja

tālr.  634 07750
e-pasts: ilma.neimane@liepu.lv

 

Jebkurš cilvēks vēlas būt laimīgs, lai tas notiktu ir jāatrod sava vieta dzīvē, sev piemēroti draugi, cilvēki blakus, kā arī jāatrod sev piemērots un patīkams darbs. Lai to sasniegtu, jāsāk ar sevis paša izprašanu un jaunu dzīves mērķu apzināšanu. Taču mērķis ir tikai jaunā dzīves ceļa sākums...
P. Koelju ir teicis: “Es redzu pasauli tādu, kādu to vēlos redzēt, un nevis tādu, kāda tā ir.” Ikviena atšķirība starp vēlamo un esošo ne tikai atļauj man izvēlēties, bet māca atrast kompromisu, lai realizētu savus dzīves mērķus.
Kas es esmu?

Pirmkārt, vēlos būt es pati ar savām domām, vārdiem, darbiem; otrkārt tas viss nav iespējams bez tās dzīves pieredzes, ko gūstu no saviem bērniem, draugiem, kolēģiem. Paldies Jums! 
 
 
 
 

Lauma Veita

LiepU lektore, Mg.paed.   

e-pasts: lauma.veita@liepu.lv


Daba rada prieku krāsās un līnijās un cilvēks rada prieku sev un apkārtējiem cilvēkiem. 
 
 


 

Gundega Tomele

LiepU lektore, studiju programmas Logopēdija direktore, LiepU IZI Alternatīvās izglītības centra vadītāja, LiepU PSDF Logopēdijas centra vadītāja, Mg.paed., Mg.sc.educ., zinātniskā grāda pretendente pedagoģijā, Montesori pedagogs un speciālais pedagogs (Minhene, AMI diploms)

tālr. 29187691

e-pasts: gundega.tomele@liepu.lv

 

Savas logopēda profesionālās darbības laikā vienmēr esmu ne tikai konstatējusi faktus, bet arī meklējusi tiem izskaidrojumus, jo katrai norisei bērna attīstībā ir jābūt objektīvi izskaidrojamam cēlonim vai cēloņu kopumam. Tas ir mudinājis meklēt atbildes un turpināt izglītību mūža garumā - apvienot praksi ar teoriju un teoriju ar praksi, savienot klasiskās vērtības ar alternatīviem risinājumiem. Pati lielākā vērtība pasaulē, un arī man personīgi, ir ģimene un bērns tajā. Bērns ir mūsu ģimenes, pilsētas, valsts, visas cilvēces un pasaules nākotne... Varbūt tieši tāpēc gan vecākiem, gan speciālistiem bērnu audzināšanā, izglītībā un arī dažādu attīstības traucējumu korekcijā, ir nepieciešama prāta, sirds un dvēseles vienotība. Mans vēlējums jebkuram cilvēkam uz pasaules - nepazaudēt, saglabāt un pilnveidot šo līdzsvaru! 

 

Diāna Laiveniece 

LiepU profesore, Dr. paed.

tālr. 29769476   

e-pasts: diana.laiveniece@liepu.lv

 

Es nevaru atbildēt uz jautājumu: „Kas es esmu?” Vēl tikai mācos, lai nonāktu pie atbildes... bez ambīcijām.

Pasauli, kurā dzīvoju, es redzu tādu, kādi ir cilvēki man apkārt un kāda es pati esmu tajā dienā. Kopā – raibi vien sanāk.

Ikvienam cilvēkam viņa dzīves laikā novēlu uzzināt, kas viņš ir, uz ko ir spējīgs un kāpēc viņam šī dzīve vispār ir dota.  
 
 
 

Aija Kairēna

LiepU lektore, MBA

e-pasts: aija.kairena@liepu.lv

 

Es ceļoju, lasu, riteņoju, dziedu, staigāju, laivoju, dzeru vīnu, mīlu draugus, suņus un daru aizraujošas lietas.

Citiem iesaku: Ja Tu- kad tev ir sapnis, to realizē, lai cik tas kādam varētu likties neprātīgs vai neiespējams, Tu dzīvo viegli un tā ir Tavas laimes formula!