Par Mūžizglītības nodaļu

Mūžizglītības nodaļas piedāvājums

LiepU Mūžizglītības nodaļa piedāvā plašu pakalpojumu klāstu interesentiem ar vidējo vai augstāko izglītību gan Liepājā, gan ārpus tās.


LiepU Mūžizglītības nodaļas piedāvātāsformālās izglītības programmas:

  • pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A un B programmas (skat. ŠEIT);
  • profesionālās pilnveides izglītības programma C kategorijas sporta speciālistiem (skat. ŠEIT).


LiepU Mūžizglītības nodaļa piedāvātāsneformālās izglītības programmas:

  • svešvalodu kursi (skat. ŠEIT);
  • psiholoģijas kursi sevis pilnveidošanai (skat. ŠEIT);
  • citas neformālās izglītības programma, t.sk. “Mājas lapas veidošanas pamati”, “Praktiskā lietvedība (bez priekšzināšanām)” u.c. (skat. ŠEIT);
  • populārzinātnisko lekciju cikls „Mazā akadēmija” (skat. ŠEIT).


LiepU Mūžizglītības nodaļa piedāvā interesentiem ar vidējo vai augstāko izglītību iegūt sev noderīgus vai karjerai nepieciešamas zināšanas, prasmes un iemaņas, apmeklējot LiepU bakalaura vai maģistra pilna vai nepilna laika studiju kursus klausītāja statusā (skat. ŠEIT).