Mūžizglītība

Par Mūžizglītības nodaļu

Liepājas Univeristātē mūžizglītību formālās un neformālās izglītības veidā īsteno Mūžizglītības nodaļa. Liepājas Universitātes mūžizglītības politika ir orientēta uz personības interešu un vajadzību realizēšanu, kas saistīta ar uzņēmību, nodarbināmību, aktīvu pilsonību un sociālo iekļaušanos. Lai iesaistītos mūžizglītības politikas veidošanas procesā valsts un starptautiskā mērogā, kā arī, lai piesaistītu dažādu projektu finansējumu, Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa darbojas kā biedrs Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā un Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācijā.


Mūžizglītības attīstības sākums Liepājas Universitātē rodams jau 1994. gadā, kad uz Neklātienes nodaļas bāzes tika izveidots Pieaugušo izglītības centrs, vēlāk pārdēvēts par Pieaugušo izglītības nodaļu (PIN), ar mērķi veicināt personības pilnveidošanos, tās adaptāciju pastāvīgi mainīgajā vidē, nodrošināt iespējas mācīties saskaņā ar personības vajadzībām, attīstot demokrātiju un tautas garīgo un veselības potenciālu. Tā kā 2009.gadā nepilna laika studiju organizēšana un pārraudzība, kas līdz tam bija PIN pārraudzībā, tika nodota fakultātēm, tad nodaļas nosaukums tika mainīts uz Mūžizglītības nodaļu (MIN).


Savas pastāvēšanas laikā Mūžizglītības nodaļa ir realizējusi daudzveidīgas programmas dažādām mērķgrupām: piemēram, ierēdņiem, iestāžu un uzņēmuma darbiniekiem, pedagogiem.