Projekti

Valsts pētījumu programmas

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Projekta Summa

Kontaktpersona

Statuss

1.

Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības (Letonika): 3. projekts Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā http://www.letonikavpp.lv/

Valsts pētījumu programma

5097,00 EUR

ieva.ozola@liepu.lv

īstenots

2.

4. projekts Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse Darba grupu vadītāji: Dr.philol. Ieva Ozola

Dr.philol. Edgars Lāms http://www.letonikavpp.lv/

 

Valsts pētījumu programma

8143,00 EUR

ieva.ozola@liepu.lv

īstenots

3.

Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI) – LiepU grupas vadītāja Dr.paed. Dina Bethere http://www.telerehabilitation.lv/

Valsts pētījumu programma

7300,00 EUR

dina.bethere@liepu.lv

īstenots

4.

Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV), Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu –

LiepU grupas vadītāja Mg.sc.env. Lilita Ābele

 

Valsts pētījumu programma

14824,00 EUR

lilita.abele@liepu.lv

īstenots

5.

Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT), Jaunas paaudzes liela apjoma datu apstrādes sistēmas, LiepU grupas vadītājs Dr.math. Šarifs Guseinovs

http://www.lumii.lv/resource/show/836

 

Valsts pētījumu programma

18800,00 EUR

anita.jansone@liepu.lv

īstenots

6.

5.projekta īstenošana programmā “Letonika” Latviešu valodas pētījumi 21. Gadsimta zinātnes kontekstā

Valsts pētījumu programma

15278 EUR

ieva.ozola@liepu.lv

īstenots

7.

Projekts “Digitālās vārdnīca e-Pupa papildināšana”

Latviešu valodas aģentūra

44330.00 EUR

dace.markus@liepu.lv

Īstenošanā līdz 2018.gadam