Valsts pētījumu programmas

Valsts pētījumu programmas projekts, saite uz projekta vietni

Apakšprojekts

LiepU struktūrvienība

LiepU grupas vadītājs

Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības (Letonika)

http://www.letonikavpp.lv/

3. projekts

Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā

4. projekts

Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse

 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte Kurzemes Humanitārais institūts

Dr.philol.

Ieva Ozola

 

 

Dr.philol.

Edgars Lāms

Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI)

http://www.telerehabilitation.lv/

 

Izglītības zinātņu institūts

Dr.paed.

Dina Bethere

Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)

Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu

 

Projekta apraksts

 

Dabas un inženierzinātņu fakultātes Vides pētījumu centrs

Mg.sc.env.

Lilita Ābele

Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)

http://www.lumii.lv/resource/show/836

Jaunas paaudzes liela apjoma datu apstrādes sistēmas


Raksts


Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts

Dr.math.

Šarifs Guseinovs

Atpakaļ