Informācija maksājumu veikšanai

Informācija maksājuma veikšanai par izziņu

 

Informējam, ka no 2017. gada 1. jūlija Mūžizglītības nodaļas (MIN) izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums: 0,70 Euro par izziņu.

 

Rekvizīti, veicot maksājumu bezskaidras naudas norēķinu veidā Liepājas Universitātes kontā:

Liepājas Universitāte

PVN reģ. nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta nr. LV45TREL9150190000000

Veicot maksājumu, jānorāda: "21379 KK par MIN izziņu, kursu dalībnieka vārds, uzvārds”

 

Maksājumu var veikt arī grāmatvedībā, norādot, ka maksājiet par MIN izziņu (Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14, 217. kabinets, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30, pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 12:00). 

 

Izziņu Jums sagatavosim 3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.


 

 

Informācija maksājuma veikšanai par kursiem

 

Liepājas Universitāte

PVN reģ. nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta nr. LV45TREL9150190000000

Veicot maksājumu, jānorāda: "21359 KK par kursiem, kursu dalībnieka vārds, uzvārds, kursa nosaukums, pedagogiem lūgums norādīt, vai maksājiet par A vai B programmu, līg. nr."


 

Atpakaļ

Kalendārs

Feb
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Mar
01

Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00

Mar
02

Kustību pauzes skolēnu veselības un fiziskās...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00