BIBLIOTĒKA

Psiholoģija

Amerikas Psihologu asociācijas mājaslapa

"Baltic Journal of Psychology" Baltijas psiholoģijas žurnāls, kurā tiek publicētioriģinālidokumenti paraktualitātēmpsiholoģijā, kā arī empīriski, teorētiski un praktiskiraksti psiholoģijā

CogPrints Datubāzē pieejami raksti psiholoģijā

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā.

Darba psiholoģija

Dzemdību psiholoģija

Gids psiholoģijā

Interaktīvā psiholoģijas enciklopēdija

INTECHopen Daudznozaru brīvpieejas datubāze piedāvā resursus psiholoģijā

K.G.Junga interneta mājaslapa

Medicine and Health Sciences Commons Brīvpieejas raksti medicīnā, arī psihiatrijā, psiholoģijā un citās ar medicīnu saistītās nozarēs

Open Access at SAGE izdevniecības SAGE Publications veidota brīvpieejas e-žurnālu platforma, kas aptver publikācijas sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī vides zinātnē, medicīnā, psiholoģijā u.c.

Psiholoģijas enciklopēdija

Psiholoģijas portāls, pilnteksta grāmatas un žurnāli par dažādām psiholoģijas tēmām krievu valodā

„Psychology Today”

Sociālā psiholoģija