Kalendārs:

Janvāris

Liepājas Universitātes padomes sēde

Kad:

09.01.2024 14:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Darba kārtībā:

1. Darba kārtības apstiprināšana;

2. Iepriekšējā LiepU padomes sēdes protokolu Nr.17 apstiprināšana;

3. Rektores informācija par situāciju LiepU, tajā skaitā LiepU reorganizācijas procesu;

4. Par LiepU Nekustamo īpašuma attīstības plānu;

5. Par risinājumu ar O.A.G projekti apsaimniekošanu Dienesta viesnīcā;

6. Par LiepU 2024.gada budžeta izstrādes procesu un LiepU 2024. gada budžeta plānošanas prioritātēm;

7. Rektores informācija par LiepU iesniedzamo vadības ziņojumu RTU;

8. Par LiepU mārketinga plānu 2024.gadam;

9. Dažādi.

Saite, lai pievienotos https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amEV0YclPo3FnBCvNolRQ_OxoeHz3d1U5mlh6BA7Du8w1%40thread.tacv2/1695734888167?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%227d3aa7aa-edcd-4ef3-a143-4b7e75ae3e00%22%7d