Kalendārs:

Maijs

Senāta sēde

Kad:

22.05.2023 12:00 līdz 13:30

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Apspriežamie jautājumi:

1. Dažādi.


LiepU padomes sēde

Kad:

22.05.2023 14:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

LiepU padomes sēdes darba kārtība:

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Iepriekšējā LiepU Padomes sēdes protokola apstiprināšana.

3. Rektores informācija par situāciju LiepU.

4. Par LiepU attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam.

5. LiepU Mūžizglītības ilgtermiņa attīstības stratēģijas plāns 2023.-2027.gadam.

6. Par Kuršu ielas 20 iznomāšanu.

7. Par LiepU budžeta izpildi 1.ceturksnī.

8. Par LiepU struktūru.

9. Par LiepU reorganizāciju.

10. Par nākamās sēdes darba kārtības jautājumiem.

11. Dažādi.

Sēde notiks attālināti.
Saite, lai pievienotos:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amEV0YclPo3FnBCvNolRQ_OxoeHz3d1U5mlh6BA7Du8w1%40thread.tacv2/1672995685221?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%227d3aa7aa-edcd-4ef3-a143-4b7e75ae3e00%22%7d