Jaunumi:

Atpakaļ
Ērika Lauberga Sleže, 05.02.2024 09:20

Aicina studentus pieteikties Erasmus+ apmaiņas studijām un praksei ārvalstīs

Liepājas Universitātes Starptautisko attiecību daļa aicina visu fakultāšu studentus pieteikties Erasmus+ apmaiņas studijām 2024./2025. akadēmiskā gada rudens semestrī. Studiju mobilitātes pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2024. gada 4. marts. Savukārt pieteikumi Erasmus+ praksei ārvalstīs tiek pieņemti visa gada garumā.

Erasmus+ ir apmaiņas programma, kas piedāvā studēt LiepU partneraugstskolā vai arī veikt praksi organizācijā vai uzņēmumā ārvalstīs. Studiju un prakses periods tiek atzīts LiepU, un tam tiek piešķirta stipendija. Studentiem ir iespēja arī doties praksē, lai veiktu bakalaura vai maģistra darba izstrādei nepieciešamos uzdevumus, kā arī praksē var doties 1 gada laikā pēc LiepU absolvēšanas. Studiju vai prakses mobilitātē students var doties sākot no 5 dienām, kombinējot to ar tiešsaistes elementiem. Katrā studiju līmenī students studijām vai praksei ārvalstīs var izmantot 12 mēnešus.

Lai pretendētu uz Erasmus stipendiju, Tev:

 • jābūt reģistrētam LiepU studentam (budžeta vai maksas, pilna laika vai nepilna laika students)
 • jābūt reģistrētam vismaz bakalaura līmeņa 2. kursā (maģistra līmenī – jāpabeidz vismaz 1. kursa 1. semestris)
 • nedrīkst būt studiju un/vai maksas parādu
 • jāpārzina svešvaloda, kurā notiks studijas, prakse.

Ja esi budžeta students, atgriežoties LiepU un piesakoties stipendijai, tiek ņemts vērā sekmju rādītājs ar pēdējā semestra rezultātiem, kas iegūti Liepājas Universitātē.

Studijām nepieciešamie dokumenti:

 • akadēmiskā izziņa (attiecīgās fakultātes dekanātā);
 • izziņa par sekmību (attiecīgās fakultātes dekanātā);
 • aizpildīta pieteikšanās anketa ar foto (anketu vari atrast: https://www.liepu.lv/lv/49/   -> Pieteikšanās anketa studiju mobilitātei);
 • motivācijas vēstule svešvalodā, kurā grasies studēt ārzemēs.

Augstskolas, kurās iespējams īstenot Erasmus+ apmaiņas studijas, var iepazīt šeit: https://www.liepu.lv/lv/694/sadarbibas-partneri. Jāņem vērā tas, ka katra augstskola spēj uzņemt ierobežotu skaitu studentu, tāpēc pastāv iespēja, ka uz kādu augstskolu vietas var nebūt pieejamas.

 Praksei nepieciešamie dokumenti:

 • akadēmiskā izziņa (attiecīgās fakultātes dekanātā);
 • izziņa par sekmību (attiecīgās fakultātes dekanātā);
 • aizpildīta pieteikšanās anketa ar foto (anketu vari atrast: https://www.liepu.lv/lv/50  -> Pieteikšanās anketa prakses mobilitātei);
 • CV un motivācijas vēstule svešvalodā, kurā notiks prakses apmācības.

Lai veicinātu personu ar ierobežotām iespējām piedalīties Erasmus+ mobilitātēs ārvalstīs, LiepU var piešķirt papildus finansējumu 250 EUR mēnesī šādām studentu grupām:

 • studentiem ar invaliditāti;
 • studentiem ar smagām veselības problēmām;
 • studentiem ar sociāliem šķēršļiem (jaunie vecāki; aprūpētāji, apgādnieki, bāreņi u.c.).

Vairāk informācija par dalībniekiem ar ierobežotām iespējām šeit: https://www.liepu.lv/lv/998/erasmus-personam-ar-ierobezotam-iespejam

Visu informāciju par ERASMUS+ programmu vari atrast mājas lapā www.liepu.lv, sadaļā: ERASMUS vai rakstot: erasmus@liepu.lv.