Studentiem

Konsultāciju laiki

Mācībspēku konsultāciju saraksts 2021. / 2022. studiju gadam 

 

Uzvārds, vārds  Diena  Laiks  Telpa  Piezīmes 
Alksne Antra  piektdiena  12.00 -13.00  140.telpa 
Lielā iela 14 
Iepriekš lūdzu pieteikties:
antra.alksne @liepu.lv 
Alksne Linda        Iepriekš lūdzu pieteikties: 
Linda.alksne@liepaja.lv 
Ansule Inese        Iepriekš lūdzu pieteikties:  
inese.ansule@liepu.lv 
Anohina Sandra        Iepriekš lūdzu pieteikties: anohina.sandra@gmail.com 
Atāle Zigrīda        zigrida.atale@gmail.com 
Ābele Lilita        Iepriekš lūdzu pieteikties: lilita.abele@liepu.lv 
Babina Agata  pirmdiena,  trešdiena  16.00  224. telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: agata.babina@liepu.lv 
Balčus Elita        Iepriekš lūdzu pieteikties: elita.balcus@liepu.lv 
Barča Aija        Iepriekš lūdzu pieteikties:   341. kabinetā Lielā ielā 14 
Barute Dina  piektdiena  13.30 – 14.00  415.telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: dina.barute@liepu.lv 
Beļajevs Oļegs  ceturtdiena  10.00-11.30  224.telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: olegs.belajevs@liepu.lv 
Berloviene Dina        Iepriekš lūdzu pieteikties: dina.berloviene@inbox.lv 
Bethere Dina  trešdiena  11.30  132.telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: dina.bethere@liepu.lv 
Bērziņa Anete  ceturtdiena  15.00  415.telpa     Lielā iela 14  anbudrecky@gmail.com 
Blauzde Olga  trešdiena  10.00 – 11.00  316. telpa   Lielā iela 14  olga.blauzde@liepu.lv 
Bliska Inga        Iepriekš lūdzu pieteikties: inga.bliska@liepu.lv 
Briška Inese  trešdiena  13.30 – 14.30  426 telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: inese.briska@liepu.lv 
Būmans Guntars         

Iepriekš lūdzu pieteikties:
guntars.bumans@gmail.com 

Cīrule Iveta        naturalproducts@inbox.lv 
Deimante Dagnija  trešdiena  16.00  ģimnāzijā  Iepriekš lūdzu pieteikties: dagnijadh@gmail.com 
Drišļuks Uldis  pirmdiena  10.00  312. telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: uldis.drisluks@liepu.lv 
Egliens Viktors  piektdiena  11.30 – 12.00    343./ 338. telpa            Lielā iela 14  egl@inbox.lv 
Elstiņa Ance  trešdiena  17.30 - 19.00    ance.elstina@liepu.lv 
Enģele Līga  pirmdiena  11.00 - 11.30  121.telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: liga.engele@liepu.lv 
Erbs Herberts  otrdiena   14.30 – 14.30  053.telpa   Lielā iela 14  herberts.erbs@liepu.lv 
Ercuma Daiga        Iepriekš lūdzu pieteikties: daiga.ercuma@liepu.lv 
Frišfelds Vilnis        frishfelds@latnet.lv 
Gabaliņš Raimonds  trešdiena  12.00 -13.00  310. telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: raimonds.gabalins@liepu.lv 
Gaile Linda  ceturtdiena   10.00 -11.30    Iepriekš lūdzu pieteikties: linda.gaile@liepu.lv 
Genese-Plaude Inta        Iepriekš lūdzu pieteikties:
inta.genese-plaude@liepu.lv 
Gintere Ērika        Iepriekš lūdzu pieteikties: 
erika.gintere@liepu.lv    
tel. 29144299 
Girņus Gita         Iepriekš lūdzu pieteikties: gigi@inbox.lv 
Glikasa Olga  trešdiena    401.telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: olga.glikasa@liepu.lv 
         
Graumanis Zaigonis        Iepriekš lūdzu pieteikties: 
zaigonis.graumanis@liepu.lv 
tel.29475925 
Grava Jana  trešdiena  10.00  341. telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  jana.grava@liepu.lv 
Grickus Armands        Iepriekš lūdzu pieteikties: armands.grickus@liepu.lv 
Griškēviča Ingūna  otrdiena  15.30    Iepriekš lūdzu pieteikties:  inguna.griskevica@liepu.lv 
Grospiņa Ilze        Iepriekš lūdzu pieteikties: ilzegrospina@inbox.lv  
Gudele Ina        ina.gudele@gmail.com 
Gulbis Māris        Iepriekš lūdzu pieteikties: maris.gulbis@liepu.lv 
Guseinovs Šarifs  otrdiena  18.00-19.30  Microsoft Teams  Sh.e guseinov@inbox.lv 
Gūtmane Zanda         Iepriekš lūdzu pieteikties: zanda.gutmane@liepu.lv 
Ģingule Klavdija  pirmdiena  13.30 – 14.00  336. telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: klaudija.gingule@liepu.lv 
Helviga Anita  ceturtdiena  14.30  303.telpa Kūrmājas pr. 13  Iepriekš lūdzu pieteikties: anita.helviga@liepu.lv 
Jēgere Sarmīte        Iepriekš lūdzu pieteikties:  sarmite.jegere@inbox.lv   tel. 29159054 
Ignatjeva Sigita        Iepriekš lūdzu pieteikties: sigita.ignatjeva@liepu.lv 
Īle Una        una.ile@llu.lv 
Jansone Anita  pirmdiena  15.00 – 16.00  404. telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: anita.jansone@liepu.lv 
Jākobsone Liene        jakobsone.liene@liepu.lv 
Jākabsons Arvils        arvils@kbi.lv 
Jūrmalietis Roberts          Iepriekš lūdzu pieteikties:  roberts.jurmalietis@liepu.lv 
Kačanova Baiba        Iepriekš lūdzu pieteikties:  baibakacanova@gmail.com 
Kadiķe Vita           Iepriekš lūdzu pieteikties: vitak18@inbox.lv 
Kalnačs Benedikts        Iepriekš lūdzu pieteikties: benedikts@inbox.lv 
Kalniņa Indra        Iepriekš lūdzu pieteikties: rudy@apollo.lv
tel.26399488                 
Kalniņš Viesturs        viesturs.kalnins@liepu.lv 
Kaļiņina Valentīna  trešdiena     11.30 – 12.00  323 telpa   Lielā iela 14   Iepriekš lūdzu pieteikties:  valentina.kalinina@liepu.lv 
Karule Ludmila  trešdiena  12.00 – 14.00  403. telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: ludmila.karule@liepu.lv 
Kastiņš Juris Andrejs  trešdiena   2. nedēļa  15.00    Iepriekš lūdzu pieteikties: juriska@latnet.lv     tel.25922073 
Kārkliņa Vaira        vaira.karklina@liepu.lv 
Kaupužs Jevgeņijs        kaupuzs@latnet.lv 
Klāsone Inta   trešdiena  13.30  227A telpa   Lielā iela 14  inta.klasone@liepu.lv 
Kleinšmite Ligita        kligita@inbox.lv 
Krastiņa Gunta  trešdiena  11.30 – 12.00  081. telpa   Lielā iela 14  guntakrastina@inbox.lv 
Kolosova Ārija        Iepriekš lūdzu pieteikties: arija.kolosova@liepu.lv 
Kuduma Anda      111.telpa  Kūrmājas pr.13  anda.kuduma@inbox.lv 
Kulberga Inta        Iepriekš lūdzu pieteikties: inta.kulberga@liepu.lv 
Kudreņickis Ivars        Iepriekš lūdzu pieteikties: ivars.kudrenickis@lu.lv 
Krūmiņš Mārtiņš  ceturtdiena  15.30 -16.00  333. telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: stop.art@e-apollo.lv 
Kūma Dace      415A telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: dace.kuma@liepu.lv 
Laiveniece Diāna      111.telpa  Kūrmājas pr. 13  Iepriekš lūdzu pieteikties: diana.laiveniece@liepu.lv 
Lagzdiņa Aija        Iepriekš lūdzu pieteikties: aija.lagzdina@liepu.lv 
Lauris Kaspars  pirmdiena  10.00  231. telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: kaspars.lauris@liepu.lv 
Lauberga Ērika      218. telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: erika.lauberga@liepu.lv 
Lāma Edgars  ceturtdiena  12.00  303.telpa  Kūrmājas pr. 13  Iepriekš lūdzu pieteikties: edgars.lams@inbox.lv 
Lanka Svetlana  otrdiena  15.30 – 17.00  341.telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: svetlana.lanka@liepu.lv 
Laugale Velga       111.telpa  Kūrmājas pr. 13  Iepriekš lūdzu pieteikties:  velga.laugale@liepu.lv 
Latsone Lāsma        Iepriekš lūdzu pieteikties:  lasma.latsone@liepu.lv 
Lauze Linda   ceturtdiena  14.00  111.telpa  Kūrmājas pr. 13  Iepriekš lūdzu pieteikties:
linda.lauze@liepu.lv
Letinskis Jānis        Iepriekš lūdzu pieteikties:  janis.letinskis@liepu.lv 
Lēvalde Vēsma  pirmdiena, otrdiena      Iepriekš lūdzu pieteikties: vevalde@gmail.com 
Līduma Diāna  trešdiena   11.30    Iepriekš lūdzu pieteikties:  diana.liduma@liepu.lv   tel.29265976 
Lūsēna-Ezera Inese        Iepriekš lūdzu pieteikties: inese.lusena-ezera@liepu.lv  
Mackare Kristīne        kkristtija@liepu.lv 
Mackus Imants        imants.sokolovs@liepu.lv 
Magazeina Ilva  otrdiena  11.30 – 12.15  337. telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: ilva.magazeina@liepu.lv 
Markus Dace        Iepriekš lūdzu pieteikties:  dace.markus@liepu.lv 
Medveckis Arturs  otrdiena  10.00 -11.00  135.telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: arturs.medveckis@liepu.lv 
Mežinska Anita  pirmdiena    312.telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  tel. 29293669 
Miķelsone Ilze        Iepriekš lūdzu pieteikties: ilze.mikelsone@liepu.lv 
Morevs Patriks  pirmdiena  13.30 -14.00  218.telpa      Lielā ielā 14     Iepriekš lūdzu pieteikties:  patriks.morevs@liepu.lv 
Mozžerikovs Jurijs        jurijs.mozzerikovs@gmail.com 
Nacheva Radka        r.nacheva@ue-varna.bg 
Neimane Ilma      439.telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: ilma.neimane@liepu.lv 
Novickis Uldis         Iepriekš lūdzu pieteikties: uldis.novickis@inbox.lv 
Novika Marina           Iepriekš lūdzu pieteikties: marina.novika@liepu.lv 
Okuņeva Sandra          Iepriekš lūdzu pieteikties:  sandra.okuneva@liepu.lv 
Ozola Ieva            ieva.ozola@liepu.lv 
Paipare Mirdza  otrdiena  15.00-16.00  316. telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: mirdza.paipare@liepu.lv 
Papirte Inga        papirte_i@tvnet.lv 
Paulauskiene Tatjana        tatjana.paulauskiene@ku.lt. 
Pavītola Linda  otrdiena  13.30 – 14.00  341.telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: linda.pavitola@liepu.lv 
Pavītols Juris      086. telpa   Lielā iela 14  juris.pavitols@inbox.lv 
Pāvels Jurs  pirmdiena  11.30 -12.00  316 telpa       Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: pavels.jurs@liepu.lv 
Pekša Jānis        janis.peksa@rtu.lv 
Pilverte Ervita        Iepriekš lūdzu pieteikties: ervital@hotmail.com 
Pole Vineta  trešdiena  16.00 – 16.30  341.telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  v.pole@inbox.lv 
Ponomarjova Janīna          Iepriekš lūdzu pieteikties:  skola94@apollo.lv 
Priedols Valdis        Iepriekš lūdzu pieteikties:  valdis.priedols@liepu.lv 
Roze Ieva  pirmdiena  9.00-12.00  239A  telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  ieva.roze@liepu.lv 
Rozenbahs Aivars  piektdiena  11.30    Iepriekš lūdzu pieteikties:  aivars.rozenbahs@liepu.lv 
Sinka Mārtiņš        Iepriekš lūdzu pieteikties:  martins.sinka@liepu.lv 
Samuseviča Alīda  pirmdiena  3.30  304.telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  alida.samusevica@liepu.lv 
Semjonova Olga        Iepriekš lūdzu pieteikties: olga_tamara@inbox.lv 
Skābarde Ilga        Iepriekš lūdzu pieteikties: ilga@kultura.apollo.lv   tel. 29475425 
Spirģe – Sēne Solvita  ceturtdiena  11.30 – 12.00  081. telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  solvita.spirge@liepu.lv 
Sprice Inga        Iepriekš lūdzu pieteikties:  inga.sprice@liepu.lv   tel. 29374642 
Straume Astra  otrdiena  10.00    Iepriekš lūdzu pieteikties: straume.astra@inbox.lv  tel.29434228
Straupeniece Daiga         Iepriekš lūdzu pieteikties: 
daiga.straupeniece@inbox.lv 
Strazdiņa Irina      316.A telpā  Iepriekš lūdzu pieteikties: 
irina.strazdina@liepu.lv  
Striguna Santa  pirmdiena   12.00- 13.00  340. telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: santa.striguna@liepu.lv 
Svolaks Ādolfs         Iepriekš lūdzu pieteikties: adolfs@apollo.lv 
Šmite Rasa        rasa@rixc.lv 
Šmits Raitis        raitis@rixc.lv 
Šuba Jurģis  pirmdiena  13.00.-15.00  401.telpa   Lielā ielā 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: 
jurgis.suba@silava.lv 
Šulce Dzintra      111. telpa  Kūrmājas pr. 13  Iepriekš lūdzu pieteikties:  dz.sulce@tvnet.lv 
Tamuža Daina        Iepriekš lūdzu pieteikties: 
dainatal12@gmail.com 
Tālbergs Aivis        126.telpa        Lielā ielā 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  aivis.talbergs@liepu.lv 
Tomele Gundega      138.telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: 
gundega.tomele@gmail.com 
Tomsone Vineta        Iepriekš lūdzu pieteikties:
vineta.tomsone@liepu.lv 
Tomsons Dzintars   ceturtdiena  11.30 -12.00   415A telpā   Lielā ielā 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: 
dzintars.tomsons@liepu.lv 
Tramdaka  Gunta         Iepriekš lūdzu pieteikties:
guntatra@inbox.lv 
Trinīte Baiba        Iepriekš lūdzu pieteikties: 
baiba.trinite@liepu.lv 
Tumaščika Iveta        Iepriekš lūdzu pieteikties:
iveta.tumascika@liepu.lv 
tel. 28254825 
Ulmane-Ozoliņa Lāsma  ceturtdiena  10.00-11.00    Iepriekš lūdzu pieteikties:  luo@liepu.lv 
Uvarova Inga          
Vagotiņš -Vagulis Ģirts        Iepriekš lūdzu pieteikties:
girtsvv@gmail.com 
tel.29125521 
Valce Ilze  trešdiena  11.30 – 12.15    417. telpa   Lielā iela 14  ilze.valce@liepu.lv 
Vasermane Inga         Iepriekš lūdzu pieteikties:
inga. vasermane@liepu.lv 
Valka Zita         Iepriekš lūdzu pieteikties:  zita.valka@liepu.lv 
Vasiļjeva Daina        Iepriekš lūdzu pieteikties:  daina.vasilevska@gmail.com 
Vārpiņš Kaspars        Iepriekš lūdzu pieteikties:
varpins.kaspars@iliepu.lv  tel.26406820 
Vecenāne Helēna  trešdiena  12.00 - 13.00  126.telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  helena.vecenane@liepu.lv 
Veinberga Sandra  ceturtdiena  11.00 – 12.00    Iepriekš lūdzu pieteikties:
press@balticmedia.net 
Veisbuka Inese        Iepriekš lūdzu pieteikties:  inese.veisbuka@liepu.lv           
Vereščagina Irina  pirmdiena  11.00 - 12.00  304.telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:
irina.verescagina@liepu.lv 
telefons: 26744043 
Veita  Lauma  Otrdiena  novembrī,  decembrī  17.30    Iepriekš lūdzu pieteikties:                   lauma.veita@liepu.lv 
Vikmane Blāzma  trešdiena    15.30 – 16.00  304.telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  blazma.vikmane@liepu.lv 
Vilmane Nora  ceturtdiena  11.30 - 12.00  122. telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  nora.vilmane@liepu.lv 
Vīriņa Dzintra  otrdiena  11.30 – 12.00  035 telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  dzintra.virina@liepu.lv 
Vītola Vinita        Iepriekš lūdzu pieteikties:  vinita.vitola @liepu.lv 
Virsis Laimons  otrdiena     10.00-12.00  338.telpa  Lielā iela 14  laimons.virsis@liepu.lv 
Vītola-Lapiņa Vita        vitavitola@gmail.com 
Volkovs Uģis        Iepriekš lūdzu pieteikties:  ugis.volkovs@it-lideris.lv 
Vītols Varis        Iepriekš lūdzu pieteikties:  vvaris@inbox.lv 
Zauere Resija         Iepriekš lūdzu pieteikties:  resija.zauere@inbox.lv 
Zeltiņa Māra  pirmdiena  14.00- 15.30  208.telpa  Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  mara.zeltina@liepu.lv 
Zēlerte Vija      313.telpa   Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties: 
vija.zelerte@liepu.lv  tel. 26426065 
Znotiņa Inta  trešdiena  14.00 -15.30  437.telpā       Lielā ielā 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:  inta.znotina@liepu.lv 
Zulmane Linda      111.telpa   Kūrmājas pr. 13  Iepriekš lūdzu pieteikties: 
linda.zulmane@liepu.lv 
Zupa Uldis        Iepriekš lūdzu pieteikties:
uldis.zupa@liepu.lv 
Žaimis Uldis  trešdiena  12.00 -14.00   415A telpa    Lielā iela 14  Iepriekš lūdzu pieteikties:
uldiss.z@inbox.lv 
Žigunovs Maksims  otrdiena  13.00 – 14.00  Microsoft Teams  Iepriekš lūdzu pieteikties:  maksims.zigunovs@liepu.lv 
Žīmante Kaiva         Iepriekš lūdzu pieteikties:
kaiva.zimante@gmail.com 
telefons 29144667