Par mums


Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija

 

Liepājas Universitāte (LiepU) dibināta 1954. gadā uz Skolotāju institūta bāzes. Tās sākotnējais nosaukums - Liepājas Pedagoģiskais institūts. Kopš 1998. gada - Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 2008. gada 2. jūlijā Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers izsludināja likumu "Par Liepājas Universitātes Satversmi" un no 16. jūlija Latvijā tapa par vienu universitāti vairāk.

 

Liepājas Universitāte ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams studēt 34 studiju programmās un apgūt sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, sociālo labklājību. 

 

Liepājas Universitātes misija:

Liepājas Universitāte ir viena no Latvijas Republikas universitātēm, Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes un kultūras simbols, kas nodrošina konkurētspējīgas, starptautiski atzītas daudzveidīgas studijas, attīsta inovatīvu pētniecību, garantē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, zināšanu ekonomikas veidošanos Latvijā kā pilntiesīgā partnerē Eiropas valstu saimē.

 

LiepU studiju darbu organizē:


Studijas notiek pilna laika vai nepilna laika formā. 

Studentu skaits - 1516 (01.10.2014.)


Ievēlēto mācībspēku skaits (01.10.2014.) - 75, no tiem 65.3% ir zinātņu doktori.

Universitātē strādā 25 profesori un asociētie profesori.


Atpakaļ

Kalendārs

Aug
28

Mūzikas terapijas vasaras skola

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00

Aug
28

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

10:00

Aug
30
x