Zinātniskās konferences

 Liepājas Universitāte

LiepU 60. jubilejas gada konferences un semināri
 

 Konferences/ semināra nosaukumsNorises laiks


Organizācijas komitejas vadītājs,

LiepU struktūrvienība


Meeting the needs of language learners. Express Day in Liepaja 

Programma
 6. februāris Doc. Dagnija Deimante - Hartmane

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,
Express Day

8. sociālā darba konference  

Sociālā darba aktualitātes


Reģistrācijas anketa


21. februāris

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts 

LiepU Zinātnes un radošuma dienas


Zinātnes un radošuma dienu plāns


17. – 28. marts

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

LiepU fakultātes un zinātniskie institūti,  Studentu padome

Kurzemes reģiona 5. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

22. marts

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

LiepU fakultātes un zinātniskie institūti

20. starptautiskā zinātniskā konference 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē 


Programma


27. – 28. marts

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts

Asoc.prof. Zanda Gūtmane

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

6. zinātniskā konference

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā


Reģistrācijas anketa


4. aprīlis

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts 

11. starptautiskā zinātniskā konference

Valodu apguve: problēmas un perspektīva


Programma


Apraksts


Pieteikums


Tehniskās prasības zinātniskā raksta noformējumam


Information about conference


Application


Requirements for formatting an article


10. aprīlis

Lekt. Daiga Skudra

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Asoc.prof. Diāna Laiveniece

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Latvijas matemātikas skolotāju asociācijas konference

11. – 12. aprīlis

Doc. Vaira Kārkliņa

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Latvijas Matemātikas biedrības gadskārtējā konference un
2. starptautiskā konference Augstas veiktspējas skaitļošana un matemātiskā modelēšana

Plašāka informācija - http://hpc-mm-2014.liepu.lv/


11. – 12. aprīlis

Prof. Jānis Rimšāns

Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts

LiepU 60. gadadienai veltīta starptautiska zinātniski praktiska konference


Informācija par konferenci


25. aprīlis

Rektors prof. Jānis Rimšāns

Liepājas Universitāte

Zinātniski metodiskā konference Angļu valodas mācīšanas novitātes sadarbībā ar izdevniecību Longman

aprīlis

Doc. Dagnija Deimante-Hartmane

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

izdevniecību Longman

12. starptautiskā vācbaltu konference


PĀRCELTA UZ 2014./2015. GADA RUDENS SEMESTRILekt. Elita Balčus

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Vācbaltu-igauņu veicināšanas biedrība

Jāņa Menča simtgadei veltīta Baltijas matemātikas didaktikas konference Matemātikas mācīšana:  pagātne un perspektīva


Plašāku informāciju skatīt ŠEIT.


8. – 10. maijs

Doc. Vaira Kārkliņa

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

17. starptautiskā zinātniskā konference

Sabiedrība un kultūra: Zinātne laiku lokos


Programma


Apraksts


Pieteikums


Tehniskās prasības raksta noformēšanai


Information about conference


Application


Requirements for formatting the article22. – 23. maijs

Lekt. Arturs Medveckis

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte, Dabas un inženierzinātņu fakultāte un Melardalenas augstskolas sociālo zinātņu departaments (Zviedrija)


Starptautisks mākslas simpozijs Konkrētais un abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā: EKSPRONTOM


Pieteikums
20. – 28. jūlijs

Asoc.prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Dzejas dienu seminārs

Autors, teksts, lasītājs

septembra

2. nedēļa

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts

Zinātnieku nakts

27. septembris

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa i-wek

oktobris/novembris

MPLAb vadītāja Santa Mazika

Mākslas pētījumu laboratorija

Socioloģisko pētījumu centra konference

Eiropa, Latvija, Liepāja  sociālo procesu spogulī 


16. oktobris

Plkst. 14.00 (Lielā iela 14, 203. telpa)

Lekt. Arturs Medveckis

Socioloģisko pētījumu centrs 

19. starptautiskā zinātniskā konference

Vārds un tā pētīšanas aspekti


Pieteikums


Application


27. – 28. novembris

Prof. Linda Lauze

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte


  • Ar konferenču organizācijas komiteju un Zinātnes padomes lēmumu 2014. gada konferenču norises kalendārs tiek precizēts vai papildināts.
  • Visu informāciju par konferencēm un semināriem organizācijas komitejas ievieto LiepU interneta vietnē www.liepu.lv 

 

 

Apstiprināts Zinātnes padomes sēdē 2013. gada 4. novembrī.

Zinātnes prorektore I. Ozola


 

Atpakaļ