Zinātniskās konferences

 Liepājas Universitāte

Zinātniskās konferences un semināri 2015. gadā

 

Konferences/ semināra nosaukums

Norises laiks

Organizācijas komitejas vadītājs,

LiepU struktūrvienība

9. sociālā darba konference 

Sociālā darba aktualitātes

13. februāris

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts 

3. starptautiskā jauno lingvistu konference
VIA SCIENTIARUM

Reģistrācijas anketa

Application12. - 13. marts
Ventspilī 

Konferences zinātniskās komitejas vadītāji Dr. philol. Linda Lauze, Dr. philol. Guntars Dreijers un 

organizatoriskās komitejas vadītāja Dr. paed. Vita Balama 

Hueber izdevniecības seminārs: mācību un metodiskā literatūra vācu valodas mācīšanai

16. marts

Lekt. Elita Balčus

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

21. starptautiskā zinātniskā konference

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā


Pieteikuma anketa

Application


19.–20. marts

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts

Asoc.prof. Zanda Gūtmane

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Kurzemes reģiona 6. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

27. marts

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

LiepU fakultātes un zinātniskie institūti

LiepU Zinātnes un radošuma dienas

Liepājai – 390

16.–28. marts

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

LiepU fakultātes un zinātniskie institūti

Studentu padome

7. zinātniskā konference

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

17. aprīlis

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts 

18. starptautiskā zinātniskā konference

Sabiedrība un kultūra

14.–15. maijs

Lekt. Arturs Medveckis

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte

12. starptautiskā zinātniskā konference

Valodu apguve: problēmas un perspektīva

5. jūnijs

Lekt. Daiga Skudra

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Asoc.prof. Diāna Laiveniece

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

3. starptautiskā konference Augstas veiktspējas skaitļošana un matemātiskā modelēšana (kopā ar RTU)

jūnijs

(tiks precizēts)

Prof. Jānis Rimšāns

Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts

Lekt. Dz. Tomsons

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Socioloģisko pētījumu centra konference

Eiropa, Latvija, Liepāja  sociālo procesu spogulī

 

Lekt. Arturs Medveckis

Socioloģisko pētījumu centrs

Starptautisks vizuālās mākslas simpozijs Konkrētais un abstraktais dzejas ilustrācijā (Aspazija un Rainis – 150)

19.–26. jūlijs

Asoc.prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Dzejas dienu seminārs

Autors, teksts, lasītājs

10. septembris

 

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts

Starptautiska zinātniska konference

Pedagoģija: teorija un prakse

17.–19. septembris

Asoc.prof. Ilze Miķelsone

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Starptautiskā Zinātnieku nakts (Gaisma)

26. septembris

Lekt. Dzintars Tomsons

LiepU fakultātes un zinātniskie institūti

Seminārs matemātikas didaktikā

septembris

(tiks precizēts)

Doc. Vaira Kārkliņa

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

13. starptautiskā konference

Vācbaltu vēsture un kultūra

oktobris

(tiks precizēts)

Lekt. Elita Balčus

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Vācbaltu-igauņu veicināšanas biedrība

Letonikas 6. kongresa Liepājas 2. konference Piemares ļaudis un likteņi

22.–23. oktobris

Prof. Edgars Lāms

Asoc.prof. Ieva Ozola

Kurzemes Humanitārais institūts

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa iweek

novembris

(tiks precizēts)

MPLAb vadītāja Santa Mazika

Mākslas pētījumu laboratorija

20. starptautiskā zinātniskā konference

Vārds un tā pētīšanas aspekti


26.–27. novembris

Prof. Linda Lauze

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte


 

Apstiprināts Zinātnes padomes sēdē 2014. gada 3. novembrī.

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

 

Liepājas Universitāte

LiepU 60. jubilejas gada konferences un semināri Konferences/ semināra nosaukumsNorises laiks


Organizācijas komitejas vadītājs,

LiepU struktūrvienība


Meeting the needs of language learners. Express Day in Liepaja 

Programma
 6. februāris Doc. Dagnija Deimante - Hartmane

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,
Express Day

8. sociālā darba konference  

Sociālā darba aktualitātes


Reģistrācijas anketa


21. februāris

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts 

LiepU Zinātnes un radošuma dienas


Zinātnes un radošuma dienu plāns


17. – 28. marts

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

LiepU fakultātes un zinātniskie institūti,  Studentu padome

Kurzemes reģiona 5. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

22. marts

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

LiepU fakultātes un zinātniskie institūti

20. starptautiskā zinātniskā konference 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē 


Programma


27. – 28. marts

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts

Asoc.prof. Zanda Gūtmane

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

6. zinātniskā konference

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā


Reģistrācijas anketa


4. aprīlis

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts 

11. starptautiskā zinātniskā konference

Valodu apguve: problēmas un perspektīva


Programma


Apraksts


Pieteikums


Tehniskās prasības zinātniskā raksta noformējumam


Information about conference


Application


Requirements for formatting an article


10. aprīlis

Lekt. Daiga Skudra

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Asoc.prof. Diāna Laiveniece

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Latvijas matemātikas skolotāju asociācijas konference

11. – 12. aprīlis

Doc. Vaira Kārkliņa

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Latvijas Matemātikas biedrības gadskārtējā konference un
2. starptautiskā konference Augstas veiktspējas skaitļošana un matemātiskā modelēšana

Plašāka informācija - http://hpc-mm-2014.liepu.lv/


11. – 12. aprīlis

Prof. Jānis Rimšāns

Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts

LiepU 60. gadadienai veltīta starptautiska zinātniski praktiska konference


Informācija par konferenci


25. aprīlis

Rektors prof. Jānis Rimšāns

Liepājas Universitāte

Zinātniski metodiskā konference Angļu valodas mācīšanas novitātes sadarbībā ar izdevniecību Longman

aprīlis

Doc. Dagnija Deimante-Hartmane

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

izdevniecību Longman

12. starptautiskā vācbaltu konference


PĀRCELTA UZ 2014./2015. GADA RUDENS SEMESTRILekt. Elita Balčus

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Vācbaltu-igauņu veicināšanas biedrība

Jāņa Menča simtgadei veltīta Baltijas matemātikas didaktikas konference Matemātikas mācīšana:  pagātne un perspektīva


Plašāku informāciju skatīt ŠEIT.


8. – 10. maijs

Doc. Vaira Kārkliņa

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

17. starptautiskā zinātniskā konference

Sabiedrība un kultūra: Zinātne laiku lokos


Programma


Apraksts


Pieteikums


Tehniskās prasības raksta noformēšanai


Information about conference


Application


Requirements for formatting the article22. – 23. maijs

Lekt. Arturs Medveckis

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte, Dabas un inženierzinātņu fakultāte un Melardalenas augstskolas sociālo zinātņu departaments (Zviedrija)


Starptautisks mākslas simpozijs Konkrētais un abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā: EKSPRONTOM


Pieteikums
20. – 28. jūlijs

Asoc.prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Dzejas dienu seminārs

Autors, teksts, lasītājs

septembra

2. nedēļa

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts

Zinātnieku nakts

27. septembris

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa i-wek

oktobris/novembris

MPLAb vadītāja Santa Mazika

Mākslas pētījumu laboratorija

Socioloģisko pētījumu centra konference

Eiropa, Latvija, Liepāja  sociālo procesu spogulī 


16. oktobris

Plkst. 14.00 (Lielā iela 14, 203. telpa)

Lekt. Arturs Medveckis

Socioloģisko pētījumu centrs 

19. starptautiskā zinātniskā konference

Vārds un tā pētīšanas aspekti


Pieteikums


Application


PROGRAMMA


27. – 28. novembris

Prof. Linda Lauze

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte


 

Apstiprināts Zinātnes padomes sēdē 2013. gada 4. novembrī.


Zinātnes prorektore Ieva Ozola


 

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
19

Pagarināta pieteikšanās lekciju kursam par...

Lielā iela 14, Liepājas [...]

08:00

Dec
09

Tiks apspriestas pasaules tautsaimniecības...

Lielā iela 14, Liepājas [...]

12:00

Dec
15

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepājas [...]

12:00

Dec
15

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepājas [...]

12:00

Dec
18

Ziemassvētku koncerts Liepājas Universitātē

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepājas [...]

12:00